U zajedničkoj organizaciji Centra za žene Adela i Udruge invalida rada grada Siska i ove je godine na Gradskoj tržnici Sisak tradicionalno obilježen 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svi zajedno su poslali snažnu poruku da svatko od nas u svojoj domeni posla i rada u široj društvenoj zajednici mora dati svoj doprinos na iskorjenjivanju nasilja.

Žrtve nasilja nas opominju da nikada nije dosta edukacije i rada na prevenciji nasilja nad ženama i djecom. Aktivistice Centar za žene Adela simbolično su na glavnom ulazu objesile bijele majice s ispisanim imenima ubijenih i zlostavljanih žena, a dijelile su i letke i edukativne materijale.

Comments are closed.