Udruga za pomoć žrtvama nasilja SOS telefon – grad Rijeka traži volontere/ke za različite vrste volonterskih poslova. Potrebni su volonteri koji su spremni na duže vrijeme obavezati se prema Udruzi. Udruzi su potrebni volonteri/ke koji bi obavljali informatičke poslove, promovirali Udrugu u javnosti (prezentacija Udruge, osmišljavanje novih projekata i strategija za povećanje vidljivosti Udruge u javnosti), osmišljavali nove programe, radionice, edukacije i slično koje su namijenjene žrtvama nasilja ili se bave tom tematikom. Potrebni/e su volonteri/ke koji bi pomagali pri poslovima ekonomske prirode (financijska struktura projekata i slično), koji bi mogli pružiti pravne savjete korisnicima Udruge i najvažnije – volontirali pri liniji pomoći za žrtve nasilja, odnosno dežurali u Udruzi u večernjim satima te informirali i pružali pomoć i potporu osobama koje nazovu Udrugu i traže rješenje za svoj problem.

Udruga SOS telefon – grad Rijeka od svojih volontera/ki traži osnovno informatičko znanje, uključujući služenje e-mailom, visoku razinu suosjećanja i razumijevanja za korisnike linije pomoći za žrtve nasilja, spremnost na ulaganje truda i preuzimanje obaveza, spremnost na timski rad, odgovornost i etičnost u radu s obzirom da se radi o specifičnom profilu korisnika usluga Udruge.

Udruga svojim volonterima/kama nudi edukaciju za rad na liniji pomoći, dodatna usavršavanja, radionice i edukacije vezane uz područje rada Udruge. Također je bitno naglasiti kako ne trebaju nužno svi volonteri/ke raditi pri liniji pomoći za žrtve nasilja, pogotovo ako to ne žele ili misle da nisu spremni.

Zainteresirani se mogu javiti na sosobavijesti@gmail.com.

Comments are closed.