„SOS telefon-poziv u pomoć“ iz Virovitice obilježio je 18. listopada 2012. godine
Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima. Održana akcija organizirana je u sklopu
projekta “Zajedno u sprečavanju trgovine ljudima” financiranom od strane Ureda za ljudska
prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Volonteri/ke su podjelom promotivnog
materijala informirali građane o problematici jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava
– trgovini ljudima.

Problem trgovanja ljudima prisutan je i u Hrvatskoj, koja je isprva bila samo tranzitna zemlja.
Međutim, od 2011. godine vidljivo je da Hrvatska postaje i zemlja porijekla žrtava, ali i
zemlja odredišta. Trgovanje ljudima u Republici Hrvatskoj najčešće karakterizira trgovanje
mlađim ženama u dobi od 11 do 30 godina u svrhu seksualne eksploatacije, iako je tijekom
2008., 2009. i 2011. zabilježen povećan broj žrtava koje su muškarci, iskorištavani za
robovski rad na seoskim imanjima, obrtima i slično. Upravo iz tog razloga je osnovana SOS
telefonska linija za pomoć žrtvama trgovanja ljudima 0800 77 99 u suradnji Vladinog Ureda
za ljudska prava i nevladinih organizacija.

Comments are closed.