Danas, u utorak, 9. listopada, s radom počinje SOS telefon za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Linija 049 639 281 biti će otvorena utorkom i četvrtkom od 16 do 18 sati. Online savjeti moći će se dobiti svakodnevno putem e-maila sos@cesi.hr. Na telefonu i e-mailu dežurati će 12 volonterki koje su tijekom ljeta prošle edukaciju za rad na SOS telefonu.

Program SOS telefona za žene žrtve nasilja KZŽ provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova KZŽ.

Comments are closed.