Članica Ženske sobe-Centra za seksualna prava Anamaria Drožđan Kranjčec  je dana 22.11.2018. godine održavala predavanje na Policijskoj akademiji.

Predavanje je održano u sklopu temeljnog tečaja za rad policijskih službenika/ca operativnog dežurstva policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji.

Na predavanju je predstavljen pojam organizacija civilnog društva, također i rad Ženske sobe, kao i program koji Ženska soba trenutno provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa u partnerstvu s još 10 organizacija civilnog društva „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Comments are closed.