Udruga Zagreb Pride predstavila je novu platformu za informiranje, podršku i pomoć žrtvama iz mržnje prema LGBTIQ osobama, „Rozi megafon“.

Devet od deset zločina protiv LGBTIQ osobama prođe nekažnjeno.

„Rozi megafon“ dio je šire kampanje pod nazivom „I tebe se tiče kad se mrzi i viče – prijava zločina iz mržnje prema LGBTIQ osobama“.

Od 133 prijavljena prekršaja s elementima poticanja i pozivanja na mržnju, 97 se odnosi na LGBTIQ osobe. Takvi se zločini najčešće niti ne procesuiraju adekvatno, tako da je od 2014. do 2017. zabilježeno samo osam slučajeva zločina iz mržnje prema LGBTIQ osobama. Tri su kvalificirana kao remećenje javnog reda i mira, a samo jedan kao kazneni postupak.

Comments are closed.