Dana 28. prosinca 2018. godine u Klubu mladih Split, inicijativa „Studenti za izbjeglice“ organizirala je tribinu koju je vodila Maja Osmančević, studentica Filozofskog fakulteta Zagreb i članica navedene inicijative. Na tribini je sudjelovala Mirjana Kučer, pravnica i dugogodišnja aktivistkinja u borbi za zaštitu ženskih ljudskih prava.

Tribina problematizira stanje ljudskih prava u RH i njihovu vezu s migracijama, hrvatsku integracijsku politiku i medijsko prikazivanje migranata. Na dobro posjećenoj tribini, sudjelovala je i gđa Nives Ivelja, izvršna direktorica Udruge „Mi“ Split i Antonia de Castro Burica studentica poslijediplomskog studija lingvistike i doktorandica na Sveučilištu u Zadru koja radi na istraživanju o jezičnoj integraciji migranata arapskog jezičnog područja u Hrvatskoj.

Comments are closed.