Tribina “Mladi na tržištu rada” održana je 29. travnja, 2015. u prepunoj dvorani Zelene akcije u Zagrebu. Na tribini su predstavljeni rezultati istoimenog istraživanja kojeg su provele članice inicijative Za rad spremne, koja djeluje unutar CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Na tribini su govorile Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, pomoćnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Tatjana Dalić te članice inicijative, autorice istraživanja Anja Repalust i Irena Velimirović.

Višnja Ljubičić je svoje izlaganje otvorila pojašnjenjem kako diskriminacija žena nije samo problem u Republici već i u drugim državama Europske unije. Istaknula je kako se diskriminacijom žena uskraćuje istima pravo na život i rad bez nasilja, prisile i straha jednako kao i pravo na siguran radni odnos. Uredu Pravobraniteljice najviše pritužbi u 2014. godini pristiglo je temeljem diskriminacije po dobi i majčinstvu. Zamjetan je i trend povećanja pritužbi na seksualno uznemiravanje i to najviše na radno mjestu. Istaknula je kako je u posljednjih 7 godina zamjetan i trend povećanja sklapanja ugovora na rada – 2008. godine taj postotak je iznosi 81% dok je već 2014. porastao na 94,2%. Zaključno je navela rezultate istraživanja provedenog u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i organizacije civilnog društva RODE – Roditelji u akciji koji pokazuju kako 55,3% žena ostaje bez posla zbog majčinstva. Kao preporuke za poboljšanje položaja žena na tržištu rada i pri zapošljavanju, Ljubičić je istaknula stvaranje i omogućavanje za stvaranje ravnoteže između posla i obiteljskog života žena. Također je istaknula i potrebno poticanje na korištenje očevog porodiljinog dopusta jer sveukupna diskriminacija žena na području rada izravno utječe i na smanjenje nataliteta zemlje.

Tatjana Dalić prezentirala je ukratko Garanciju za mlade. Istaknula je da i nju osobno najviše smeta jedna diskriminacijska rečenica za koju rijetko ili nikada ne čujemo da je upućena i muškarcima, odnosno kako uspijeva uskladiti obiteljski i poslovni život. Smatra kako je razvoj društva danas dosegao razinu u kojem sve kućanske i obiteljske poslove jednako mogu obavljati i muškarac i žena. Navela je kako je prema rezultatima kojima raspolaže Ministarstvo rada i mirovinskog sustava svega 11,9% više i visokoobrazovanih nezaposleno. Također je i navela da je svaka 7. mlada osoba nezaposlena. Istaknula je i da je mjera za zapošljavanje mladih, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa nažalost nadomjestak propusta obrazovanja.

Anja Repalust prezentirala je nalaze istraživanja “Mladi na tržištu rada”. U istraživanju je sveukupno sudjelovalo 2.947 osoba iz svih županija Republike Hrvatske. Navela je kako nalazi njihova istraživanja pokazuju da su mlade žene u specifičnom položaju: manje su zaposlene, obrazovanije, ali lošije plaćene, financijski su ovisnije te puno češće rade u nesigurnim oblicima radnih odnosa. Mlade žene su dvostruko diskriminirane na tržištu rada i zapošljavanju na temelju svoje dobi i spola te ih se na razgovorima za posao češće postavljaju diskriminatorna pitanja.

Nalazi istraživanja “Mladi na tržištu rada” pak pokazuju da je u Hrvatskoj svaka 2. mlada osoba nezaposlena, te je ovaj nalaz u skladu s mnogim drugim istraživanjima provedenim u posljednjih nekoliko godina. Ispod hrvatskog prosjeka (5.500,00kn) plaću ima 60% mladih, odnosno oko 4.500,00 kn što je nedostatno za financijsku neovisnost. Ukupno 67,5% zaposlenih mladih treba financijsku pomoć, pri čemu ispitanici/e istraživanja navode kako im netko financijski pomaže. U najvećoj mjeri su to roditelji te partner ili partnerica (44,2%). Stoga ne čudi podatak da na pitanje razmišljaju li o preseljenju u inozemstvu, samo 14% ispitanih navodi da o tome uopće ne razmišlja.

U velikom broju nalaza ovog istraživanja primjerna je rodna razlika – muškarci su više zastupljeni među onima koji rade na ugovore na neodređeno te dominiraju u privatnom sektoru, dok su žene češće zaposlene putem ugovora o radu na određeno vrijeme te češće rade u državnoj službi i civilnom sektoru. Unatoč tome što žene postižu bolje rezultate tijekom školovanja i u većoj mjeri čine populaciju visoko obrazovanih, i dalje zarađuju manje od muških ispitanika.

Rezultati istraživanja su i pokazali da ne postoji razlika između onih mladih koji su tijekom studiranja stekli iskustvo rada u struci (kroz volontiranje ili studentske poslove) te onih koji nisu, odnosno ne podržavaju mišljenje o lakšem zapošljavanju ukoliko mlada osoba posjeduje iskustvo u radu. Zaključno rezultati pokazuju kako čak 34% mladih ozbiljno razmišlja o odlasku iz Hrvatske.

 

Više informacija o rezultatima istraživanja može se pronaći na www.cesi.hr .

Comments are closed.