Centar za žene žrtve rata Rosa, Centra za ženske studije i Inicijativa za ženski sud organiziraju tribinu “ODGOVORNO PREMA RATNOM ZLOČINU SILOVANJA“, koja će se održati 30.04.2013. u kino Evropa, Varšavska 3.

Na tribini će sudjelovati:

Gabi Mischkowski, Medica Mondiale, Köln

Gorana Mlinarević, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Sarajevo

Lepa Mlađenović, feministička aktivistkinja, Beograd

Vesna Kesić, feministička aktivistkinja, novinarka i istraživačica, Zagreb

Rudina Hasimja, Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikacije, Priština

Marijana Senjak, Medica Zenica, Inicijativa za ženski sud, Zagreb

Jovana Mihajlović Trbovc, Mirovni institut, Ljubljana

Adijana Hanušić, TRIAL, Tuzla

Moderatorica: Rada Borić, Centar za ženske studije, Inicijativa za Ženski sud, Zagreb

 

Comments are closed.