Povodom Međunarodnog dana žena  na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održati će se tribina pod nazivom “Osmi mart i važnost feminističke borbe za socio-ekonomsku jednakost danas”.

Žene čine većinu ekonomski neaktivnog, kao i većinu nezaposlenog stanovništva. Usprkos većem radnom opterećenju u usporedbi s muškarcima, žene rade manje plaćene poslove, koncentrirane su na hijerarhijski nižim zaposlenjima, češće rade na određeno vrijeme i na part-time poslovima. U kontekstu fleksibilizacije tržišta rada i fiskalne discipline žene su (kao i muškarci) prisiljene na nove oblike rada što podrazumijeva privremena i nesigurna zanimanja u kojima su njihova prava teško narušena. No, položaj žena dodatno je otežan činjenicom da one većinski snose troškove društvene reprodukcije, što uslijed procesa demontiranja socijalne države i njezinih usluga dovodi žene u poziciju otvorenu spram višestruke eksploatacije.
Raspravom o navedenim pitanjima želi se Osmom martu vratiti njegov značaj praznika solidarne borbe za radnička prava, kao i upozoriti na transformaciju njegovog značaja kao indikativnu za “mjesto” dodijeljeno feminizmu u aktualnom društvenom sistemu.

Cilj ove tribine je analiza postojećeg stanja te početak suradnje raznih društvenih aktera
(sindikata, studenata, organizacija civilnog društva itd.) u cilju stvaranja društvene promjene koja bi neizostavno uključila razotkrivanje i dokidanje društvene eksploatacije žena.

Na tribini će govoriti: Jagoda Milidrag Šmid, Dora Levačić, Ankica Čakardić i Davorka Turk uz moderaciju Nikoline Rajković.

U sklopu tribine biti će predstavljen  novi broj antifašističkog časopisa “Nepokoreni grad” posvećenog ženskim borbama.

Tribinu organiziraju BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju) i Centar za ženske studije.

Comments are closed.