U četvrtak, 26. studenoga, u Zagrebu je održana tribina  pod nazivom “Stanje ženskih ljudskih prava u Republici Hrvatskoj danas” u organizaciji Ženske mreže Hrvatske. Cilj ovog događaja bio je ukazati na alarmantno stanje ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj i otvoriti raspravu na temelju primjedbi i preporuka UN-ovog Odbora Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, obavezi realizacije preporuka Odbora CEDAW te o novoj Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

Tribina je započela predstavljanjem kampanje “Dobro došli u Hrvatsku”, koju u Hrvatskoj provode Centar za žene žrtve rata – ROSA, Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za građanske inicijative Poreč, Domine iz Splita, Delfin iz Pakraca i Udruga Brod iz Slavonskog Broda. Uz podršku skoro 200 organizacija iz cijele regije kampanja se provodi i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Kampanja se sastoji od poruka kojima se naglašava kako je Hrvatska zemlja u kojoj žene žrtve nasilja još uvijek nemaju odgovarajuću zaštitu te se zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Hrvatska je potpisala Konvenciju 2013. godine, ali je jedina država u regiji koja je još nije ratificirala, a članice Ženske mreže Hrvatske kažu kako nisu dobile niti jedan konkretan odgovor zašto je tome tako. Navedena kampanja uključuje televizijski i radijski spot te slanje materijalne i virtualne razglednice Vladi sa zahtjevom ratifikacije Konvencije. Razglednice s porukama “Dobro došli u Hrvatsku – zemlju u kojoj muškarci koji zlostavljaju žene ne trebaju ići u zatvor – zemlju koja ne drži do svog potpisa – zemlju u kojoj žene žrtve nasilja nemaju odgovarajuću zaštitu” potpisale su i sudionice tribine, a mogu je potpisati i svi/e zainteresirani/e na sljedećem linku: http://www.potpisujem.org/hr/e-card/0/poruka.

Izlaganja su obuhvatila četiri važne teme koje ukazuju na sustavnu diskriminaciju žena na svim razinama: ponajviše je to utjecaj crkve i Vatikanskih ugovora na ženska ljudska prava s naglaskom na reproduktivna prava, ali i ona koju obuhvaćaju odgoj i obrazovanje u vidu obaveznog vjeronauka i stopiranja građanskog, zdravstvenog i spolnog odgoja i obrazovanja; partnersko/seksualno/obiteljsko nasilje nad ženama; diskriminacija osjetljivih skupina odnosno višestruko marginaliziranih grupa žena (Romkinje, žene u ruralnim područjima, žene s invaliditetom, prognanice, povratnice, starije žene…); te nedovoljna/neadekvatna zastupljenost žena u Saboru i općenito u političkom sustavu Republike Hrvatske.

Ženska mreža Hrvatske je još jednom naglasila kolika je ugroženost ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj u svim područjima, prije svega dominantnim utjecajem crkve. Ukazale su na nedostatak političke volje za stvarnim unaprjeđenjem položaja žena te činjenice da prava žena ne predstavljaju prioritet politika u RH, kritizirajući i neadekvatne politike ostvarivanja “koncepta ravnopravnosti spolova”. Nakon svih izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj se pokušao osmisliti plan realizacije svih preporuka koje su se dotakle u izlaganjima.

Comments are closed.