Tribina pod nazivom „SUPERTATA – Predstavljanje rezultata projekta MenCare – uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti u Međimurju” u organizaciji Organizacije mladih Status:M održana je 29. lipnja, 2016. godine u Čakovcu.

Spomenuti projekt Status:M provodi u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije i Centrom za socijalnu skrb Čakovec, a on uključuje promoviranje uključenosti muškaraca kao ravnopravnih, nenasilnih očeva i skrbnika, sa ciljem postizanja obiteljskog blagostanja, rodne ravnopravnosti te doprinosa zdravlju majki, očeva i djece. Kroz radionice i kampanje nastoji se potaknuti muškarce da budu saveznici koji podupiru društvenu i ekonomsku jednakost žena, na način da ravnopravno preuzimaju odgovornost za skrb i brigu o djeci i kućanskim poslovima. Aktivno uključivanje muškaraca jedan je od ključnih faktora u nastojanjima za postizanjem rodne ravnopravnosti te je stoga Pravobraniteljica podržala provedbu projekta.

Na tribini je održana prezentacija provedbe projektnih aktivnosti te su predstavljeni rezultati projekta, kao i njegova evaluacija. Uvodna izlaganja održali/e su direktorica Organizacije mladih Status:M Leila Younis, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Payerl-Pal, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec i predstavnik Međimurske županije. U službenom dijelu izlaganja su održali/e Berta Bacinger-Klobučarić iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Marko Đurić iz Statusa:M, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, John Crownover iz organizacije Care International NW Balkans, Marija Bartulović s Filozofskog fakulteta u Zagrebu te savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Josip Grgić, koji je održao izlaganje pod nazivom „Roditeljstvo u Hrvatskoj iz perspektive ravnopravnosti spolova“. Prisutne je upoznao sa zakonodavnim okvirom iz područja roditeljske skrbi te predstavio iskustva Pravobraniteljice iz rada na pritužbama i provedenih istraživanja.

Kampanja SUPERTATA se u sklopu projekta MenCare provodi u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Albaniji i Kosovu. Izdana je i publikacija „Očevi u svijetu danas – Regionalni pregled na zapadnom Balkanu“.

Comments are closed.