Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava iz Slavonskog Broda se i ove godine priprema za akciju One Billion Rising (Milijarda ustaje!) u sklopu V-Day-a koji se obilježava 14. veljače.

Prošle godine je na ovom događaju, koji se održao na brodskom korzu sudjelovalo 130 sudionica i sudionika. Ove je godine u planu akciju premjestiti na lokaciju između tri srednje škole čime se želi utjecati i na mlađu populaciju koja je prilično neosviještena o adolescentskom nasilju. Programska koordinatorica udruge Anamarija Matanović ističe kako će se ove godine uskladiti jedinstveni plesni koraci plesa koji se izvode na akciji i na taj način pridružiti svim organizacijama u svijetu koje također 14. veljače organiziraju One Billion Rising u svojim gradovima.

Udruga Brod se prošle godine u studenom priključila i kampanji naziva “Potpisujem”. Kampanja je posvećena ratifikaciji i primjeni konvencije Savjeta Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i u obitelji koja je započela na Međunarodni dan borbe protiv nasilja. Ovaj regionalni projekt se, osim u Hrvatskoj, provodi i u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i Austriji.

U sklopu projekta članovi/ice udruge Brod započele su s uključivanjem lokalnih političarki koje nastavljaju djelovati odrađenim aktivnostima osvještavanja o ovome problemu. Grad je oblijepljen plakatima s porukama, pamfleti su dijeljeni u Slavonskom Brodu kako bi se što više građana i građanki upoznalo s problemom te potpisali zahtjeva za ratifikacijom i promjenom konvencije. Anamarija Matanić ističe kako je ovaj dokument jako važan jer obuhvaća sve tipove nasilja i iznad je zakona, a po njemu se mogu voditi sudski procesi te je to sasvim novi mehanizam u zaštiti žrtve prema nasilniku.

Nadalje, projektom “Podrška socijalnom uključivanju na tržište rada/integracija” udruga Brod uz financijsku pomoć Nizozemske ambasade provodi edukacije žena, a do sada su održane tri edukacije koju pohađa oko 20 polaznica. Održane su radionice komunikacijskih vještina, rada na računalu, pisanja životopisa te predstavljanja poslodavcu. U radionice su uključene dugotrajno nezaposlene žene. U sklopu projekta se surađuje i sa Zavodom za zapošljavanje, a projekt će trajati do petog mjeseca 2014. godine nakon čega će polaznice dobiti priznanje da su prošle ovu neformalnu edukaciju.

Udruga Brod osigurava i pravno savjetovanje koje je u prošloj godini prošlo 750 žena. To je jedina organizacija u tom dijelu Hrvatske koja ima besplatno pravno savjetovalište koje je ženama na raspolaganju svaki radni dan od 10 do 16 sati. Stalan projekt udruge Brod je sklonište za žene i njihovu djecu u kojem ima prostora za 21 osobu. Udruga Brod je također bila i partner udruge Ženska soba-Centar za seksualna prava iz Zagreba u sklopu projekta umrežavanja i jačanja nevladinih organizacija koju je financirala Nacionalna  zaklada za razvoj civilnog društva. Ovaj je vrijedan projekt poticao edukaciju i jačanje nevladinog sektora koji se bori protiv nasilja nad ženama.

Comments are closed.