Udruga Centar za žene žrtve rata uključila se u projekt naziva „Udruženim naporima – Ka novim europskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja. Nositelj projekta je Autonomni ženski centar iz Srbije, a pri čemu su partnerske organizacije na projektu, uz Centar za žene žrtve rata, Udružene žene iz Bosne i Hercegovine, Društvo SOS iz Slovenije, Nacionalni savjet za ravnopravnost spolova – SOŽM iz Makedonije te Mreža Žene protiv nasilja Evropa – WAVE iz Austrija.

Osnovni cilj projekta doprinos je uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rješenja i politika za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uvjeta za postizanje demokracije, ispunjenja ljudskih prava, socijalnog uključivanja i usklađivanja sa europskim vrijednostima. Također, projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u četiri zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u području zaštite žena od rodno uvjetovanog nasilja, kroz dugoročnu regionalnu suradnju i učenje iz iskustva EU.

Očekivani rezultati projekta su:

1. Razvijena znanja i vještine ženskih organizacija za aktivno sudjelovanje u javnom dijalogu i utjecaj na donosioce odluka u području zaštite od rodno uvjetovanog nasilja.
2. Uspostavljen dijalog između ženskih organizacija/mreža i donosioca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mjera za zaštitu žrtava rodno uvjetovanog nasilja s Konvencijom Vijeća Europe.
3. Ojačani kapaciteti ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje mjera za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja i socijalno uključivanje na lokalnom nivou.
4. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primjene zakona i politika u vezi s Konvencijom Vijeća Europe.

Comments are closed.