Mr.sc. Helena Štimac Radin, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, održala je 8. svibnja predavanje u sklopu programa ˝Informativni utorak˝ namijenjenog knjižničarima/kama osnovnih i narodnih škola, u prostoru Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice Zagreb pod nazivom ˝Poticanje suradnje za promicanje ravnopravnosti spolova˝. Na predavanju su istaknute potrebe osvješćivanja i edukacije djece i mladih o jednakim mogućnostima žena i muškaraca kroz obrazovanje, stručno usavršavanje nastavnog kadra o toj temi, kao i važnost prepoznavanja prikrivene diskriminacije u nastavnoj literaturi. U sklopu predavanja su predstavljene internetske stranice i bogata biblioteka ˝ONA˝ Ureda za ravnopravnost spolova. Posebno su izdvojene publikacije: ˝Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. – 2015.“  i ˝Rodno osviještena politika u obrazovanju˝ Vijeća Europe,  kao literatura koja bi trebala činiti sastavni dio svake školske knjižnice.

Comments are closed.