Vlada Republike Hrvatske je 22. kolovoza 2019. donijela novi Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine. To je drugi po redu nacionalni akcijski plan (NAP) dok je prvi obuhvaćao  četverogodišnje razdoblje od 2011. do 2014. a nakon kojeg je provedba mjera nastavljena daljnje četiri godine.

Svrha je NAP-a II pružiti okvir za nastavak koordiniranog i strukturiranog djelovanja Republike Hrvatske u provedbi Programa za žene, mir i sigurnost na nacionalnoj razini i na vanjskopolitičkom planu. Ove dvije razine djelovanja isprepliću se kroz sva područja, ciljeve i mjere predviđene NAP-om II. Na nacionalnoj razini, težište se stavlja na jačanje interesa i unaprjeđenje sposobnosti uključenih tijela i ostalih dionika, ali i šire hrvatske javnosti, za primjenu sveobuhvatnog i rodno osjetljivog pristupa sigurnosti. Istodobno se nastavlja jačati uloga i položaj žena u nacionalnom obrambeno-sigurnosnom sektoru, politici i diplomaciji trajnim mjerama za povećanje njihove zastupljenosti, osobito na rukovodećim položajima.

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ usvojena je 2000., a u njoj se po prvi puta prepoznaje nerazmjeran i jedinstveni utjecaj oružanog sukoba na žene, ukazujući na nedovoljno cijenjen doprinos žena u sprječavanju i rješavanju oružanog sukoba, izgradnji i očuvanju mira, kao i na nužnost jednakog i punog sudjelovanja žena kao zastupnica mira i sigurnosti.

Rezolucija VS UN-a 1325 otvorila je novo područje u radu Vijeća sigurnosti, za koje se uvriježio naziv Program za žene, mir i sigurnost, a uključuje još osam srodnih rezolucija koliko ih je Vijeće sigurnosti usvojilo: 1820 (2008.), 1888 (2009.), 1889 (2009.), 1960 (2010.), 2016 (2013.), 2122 (2013.) i 2242 (2015.) i 2467 (2019.). Svakom novom rezolucijom izražava se pojačana zabrinutost zbog i dalje zanemarene uloge žena u domeni mira i sigurnosti te porasta rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja u oružanim sukobima i krizama širom svijeta. Prateće rezolucije imaju za cilj unaprijediti provedbu inicijalne RVS UN 1325 detaljno razrađujući pojedine aspekte prevencije, participacije, zaštite i postkonfliktnog oporavka kao ključnih područja djelovanja.

Tekst Rezolucije možete naći na poveznici:
https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/preuzimanje/dokumenti/un/rezolucija_2000_1325.pdf

Comments are closed.