U sklopu zajedničkog projekta Ministarstva unutarnjih poslova RH i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) pod nazivom „Izgradnja sustava prevencije kriminaliteta“ te zajedničke kampanje za borbu protiv nasilja nad ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima „Živim život bez nasilja“, 7. svibnja 2012. godine su u Vukovaru održane aktivnosti usmjerene na prevenciju svih oblika nasilja i izgradnje kulture nenasilja kod mlade populacije. S učenicima prvog razreda srednje Ekonomske škole i Gimnazije Vukovar održane su interaktivne radionice koje su proveli policijski službenik za prevenciju iz Odjela za prevenciju MUP-a RH, policijski službenik za maloljetničku delinkvenciju iz PU vukovarsko-srijemske te predstavnik Organizacije mladih Status M u suradnji s UNDP na temu nenasilja, nediskriminacije i tolerancije. U sklopu radionica policijski službenici upoznali su učenike sa zakonskim odredbama i postupanjem policije u slučajevima nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, nasilja među mladima, mitovima o nasilju koji postoje u društvu, informacijama gdje i kako potražiti pomoć i zaštitu od svih oblika nasilja kao i sa mrežom partnera u lokalnoj zajednici koji mogu pomoći u slučajevima nasilja.

Do studenog 2012. godine planirana je provedba šest aktivnosti fokusiranih na prevenciju svih oblika nasilja u šest različitih gradova diljem Republike Hrvatske, a početak je obilježen u Gradu Vukovaru.

Comments are closed.