Dana 26.09. se održao u velikoj dvorani Filodrammatice u Rijeci okrugli stol naziva “Odnos politike prema majčinstvu i radu”. Na stolu su govorile Ivana Nekić, Petra Kontić iz udruge B.a.B.e. i moderirala je Marinella Matejčić iz PaRitera. Okrugli stol započeo je kratkim predstavljanjem projekta, nakon čega je govorila Ivana Nekić. Nekić je predstavila tijek događaja koji su prethodili uključivanju žena na tržište rada te se je dotaknula problematike preraspodjele vremena, kao i činjenice da ženski rad besplatno osigurava usluge za sve članove društva te nije vrednovan na tržištu. Uz diskriminaciju pri zapošljavanju i napredovanju navela je i problem razlike u plaćama. Ivana Nekić svoje je izlaganje završila zaključkom da je za smanjenje neravnopravnosti na tržištu rada nužno dosljednije primjenjivati postojeće regulative uz razvijanje boljih sustava zaštite.

Petra Kontić je predstavila rezultate istraživanja provedbe i učinka instrumenata i mjera koje utječu na usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza. Navedeno istraživanje provedeno je u sklopu projekta “Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda“, u razdoblju od veljače do prosinca 2015. godine. Navela je kako Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je izuzetno bitan za očuvanje radnih mjesta, nije toliko loš u odnosu na druge EU države. Kontić se je dotakla i pitanja naknada za novorođeno dijete, te je navela kako postoji velika razlika koja zavisi od samouprave do samouprave. Kao jedan od važnih preduvjeta za uspješnost žena na tržištu rada izdvojila je predškolski odgoj i važnost dostatnih kapaciteta predškolskih institucija. Na primjer, iz istraživanja je razvidno kako je glavni problem generalni nedostatak kapaciteta vrtića. Zaključila je kako se izuzetno malo ulaže u vrtiće.

Rezultate ispitivanja “Reproduktivna prava i karijera” koje je provela udruga PaRiter u rujnu 2017. godine predstavila je Marinella Matejčić. Zaključci istraživanja potvrđuju da su žene uvelike diskriminirane pri zapošljavanju unatoč zakonskim propisima koji bi ih trebali štititi te su u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce, postoji iznimno visoko nepovjerenje u funkcioniranje pravne države i provođenja postojećih zakona te postoji potreba za unapređenjem zakonskih okvira koji bi spriječili nepovoljno postupanje poslodavaca prema ženama.
Nakon izlaganja je uslijedila kratka rasprava o problematici u koju se je uključio i dio publike.

Okrugli stol “Odnos politike prema majčinstvu i radu” dio je projekta Prava, rad i žene kojeg provodi udruga PaRiter uz financijsku podršku Rosa Luxemburg Fundacije. U sklopu istog projekta je snimljeno i emitirano osam emisija naziva Prava, rad i žene, a koje su dostupne na zahtjev na MixCloud kanalu udruge PaRiter. Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ovim se putem zahvaljuje svim posjetiteljima i posjetiteljicama okruglog stola te govornicama, uz posebnu zahvalu Savezu udruga Molekula na posudbi prostora.

Comments are closed.