Početkom prosinca završen je ciklus od 10 radionica za nezaposlene žene koji kontinuirano provodi Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreb (CESI) od 2008. godine u sklopu projekta “Osnaživanje žena za aktivno sudjelovanje u svijetu rada – Žene biraju novu šansu”.

Žene su imale priliku unaprijediti svoje vještine iz područja komunikacijskih vještina, tehnike aktivnog slušanja, neverbalne komunikacije, rješavanje konflikata, nošenje s tremom kao i vještine pisanja životopisa i zamolbi za posao i prezentacije na intervjuima za posao. Također, pružena im je podrška u definiranju osobnih ciljeva te rad na samopouzdanju kroz mentorski rad u grupi. Ukupno je 21 žena sudjelovala u programu te su tijekom programa 4 žene dobile privremeni posao.

Projekt “Žene biraju novu šansu” stvorene je na temelju iskustva rada CESI-a s ženama i drugim socijalno isključenim grupama te u skladu s nacionalnim strategijama i planovima zapošljavanja. Projekt se u različitim setovima aktivnosti provodi od kraja 2010. godine u svrhu pružanja potpore za unaprjeđenje zapošljivosti žena kroz edukaciju i osnaživanje nezaposlenih žena te besplatno pravno savjetovanje o radnim i socijalnim pravima. Projekt se provodi u Zagrebu i namijenjen je najranjivijoj i najvećoj skupini nezaposlenih žena – starijima od 40 godina, dugotrajno nezaposlenima, neaktivnima u traženju posla i samohranim majkama.

Comments are closed.