Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i GTF – Regionalni centar za jednakost spolova pokrenuli su zajedničku inicijativu na upoznavanju i uključivanju članova/ica županijskih povjerenstava/odbora za ravnopravnost spolova u Projekt – Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj. U prostorijama ministarstva poljoprivrede 03. srpnja 2012. godine  je održan 1. sastanak Radne skupine za prikupljanje podataka o ženama u ruralnom području.  Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine u okviru cilja 1.4. „Unaprijediti znanje i svijest o položaju žena u ruralnim područjima“ predviđeno je osnivanje Radne skupine za prikupljanja podataka o ženama u ruralnim područjima u području obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene zaštite, očuvanja kulturne baštine i gospodarskog razvoja te izrada akcijskog plana utemeljenog na rezultatima provedenih analiza, Također, jednom godišnje tiskat će se i objavljivati (statističke) publikacije temeljem prikupljenih podataka o ženama u ruralnim područjima. Nositelj provedbe navedenih mjera je Ministarstvo poljoprivrede, a projekt je financiran od strane Europske Unije. Daljnja namjera je održati sastanke u ruralnim općinama na području svih županija u Republici Hrvatskoj uz sudjelovanje što većeg broja predstavnica iz organizacija civilnog društva kako bi se iz svake županije uključila po jedna predstavnica u mrežu žena u ruralnim područjima.

Comments are closed.