Krajem 2013. godine ženske sindikalne grupe i ženske organizacije i udruge za zaštitu ljudskih prava osnovale su Žensku frontu za radna i socijalna prava. Cilj Ženske fronte je upoznavanje na negativne tendencije neoliberalizacije društva, pogotovo u segmentu rada i socijalnih prava. Nastala jer iz razloga što su brojne udruge odlučile javno reagirati na negativne tendencije neoliberalizacije društva, osiromašenje, diskriminaciju i ugrožavanje smjera društvenog razvoja.

Žensku frontu za radna i socijalna prava čine: Autonomna ženska kuća Zagreb, BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), Centar za ženske studije, CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje, istraživanje), Inicijativa za rad spremne, Kontra, Koordinacija žena HURS-a, Odbor žena NHS-a, Roda (Roditelji u akciji), ROSA (Centar za žene žrtve rata), Sindikat trgovine Hrvatske, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Ženska mreža Hrvatske (30 ženskih grupa), Ženska sekcija SSSH te od nedavno i udruga B.a.B.e.

B.a.B.e. kao članice Fronte upozoravaju da je novi Zakon o radu (ZOR) posebno štetan za žene čiji će se  ionako nepovoljan položaj na tržištu rada samo dodatno pogoršati predloženim mjerama. Feminizacija siromaštva i preostale eksploatirane radne snage novim će Zakonom o radu postati hrvatska svakodnevica.

Nadalje, Ženska fronta za radna i socijalna prava kreće u video kampanju “Pozor – ZOR!”. Video kampanjom “Pozor – ZOR!” nastavlja upozoravati i informirati javnost o negativnim tendencijama novog Zakona o radu koji je, nakon što je Vlada 23. siječnja dala zeleno svjetlo, upućen u saborsku proceduru.

Tijekom veljače, kroz niz kratkih video uradaka sindikalistkinje i sindikalisti te brojne aktivistkinje i aktivisti progovorit će o različitim aspektima ovoga zakona. Prema stavu Ženske fronte za radna i socijalna prava, novi ZOR  fronte izborena radnička prava stavlja u prvi plan daljnju fleksibilizaciju rada i radnog vremena, produbljivanje siromaštva, smanjene nadnica, onemogućava planiranje slobodnog vremena te oslabljuje sindikalno organiziranje.

Comments are closed.