Ženska inicijativa Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata u utorak, 20. studenoga, 2012. godine pokreće kampanju “Žene, kandidirajte se!“, kojoj je cilj potaknuti što veći broj žena na angažman u politici. Kampanja će se provoditi diljem Republike Hrvatske do početka lokalnih izbora. Predsjednica Ženske inicijative i saborska zastupnica HNS-a Sonja König ističe kako kampanja ima u cilju motivirati žene na izraženije sudjelovanje u politici putem redovnog izlaska na izbore na svim razinama te na kandidaturu za izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kampanjom “Žene, kandidirajte se!” želi se ukazati na potrebu većeg angažmana žena u politici, jer je na posljednjim lokalnim izborima izabrana samo jedna županica, šest gradonačelnica i 21 načelnica. Ravnopravnost u politici ne može se očekivati bez ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u procesu obnašanja vlasti.

Comments are closed.