Ženska udruga “IZVOR” kontinuirano provodi tečaj engleskog jezika u trajanju od 20 tjedana. Tečaj je za sve polaznike/ce u potpunosti besplatan budući da se financira putem projekata. Organizira se više skupina, ovisno o stupnju i projektu. Pozivaju se svi/e zainteresirani/e da se prijave na tečaj engleskog jezika najkasnije do 28. siječnja 2019. za proljetni semestar.

U ovome terminu tečaj se organizira u sklopu programa „Mreža usluga za život u zajednici“, financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu s Gradom Osijekom i Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje. Prvenstveno je namijenjen osnaživanju osoba u nepovoljnom položaju, stoga ciljane skupine (označene na prijavnici) imaju prednost pri upisu.

Tečaj se organizira i u sklopu projekta POKRENI, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a u partnerstvu s Gradom osijekom i Udrugom gluhoslijepih osoba grada Osijeka i OBŽ. Tečaj je namjenjem osnaživanju (dugotrajno) nezaposlenih osoba, koje imaju prednost pri upisu.

Udruga organizira tečaj engleskog jezika od 2013. godine u dva termina godišnje. Tečaj se provodi dva sata tjedno u poslijepodnevnim satima; u proljetnom terminu od veljače do lipnja te u jesenjem terminu od rujna do siječnja. Tečaj se provodi u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek koja ustupa prostor te je unutar inicijative “Ukorak s vremenom” organiziran i dodatni tečaj za osobe u mirovini, sufinanciran kroz projekt “Razvoj usluga podrške za život u zajednici“.

Prijaviti se možete preuzimanjem prijavnog obrasca u Word formatu (Prijavnica) kojeg možete ispuniti putem računala i poslati na mail udruge: zenska.udruga.izvor@gmail.com ili poštom, a prijaviti se možete i putem google obrasca za prijavu.

Za dodatne informacije obratite se na 031/290-433 svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 sati.

Comments are closed.