Ženska soba organizira okrugli stol povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji će se održati 21. studenog 2012. u Hotelu International, Miramarska 24 s početkom u 12 sati.

Gošće sa uvodnim izlaganjima na okruglom stolu biti će:

dr. sc. Maja Mamula  koordinatorica Ženske sobe;

Anka Slonjšak, dipl.oec. – Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;

Višnja Ljubičić, dipl.iur. – Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova;

Gordana Jurčević – predsjednica SOIH – Mreže žena s invaliditetom

 

Okrugli stol okupit će brojne sudionike/ce iz javnog i civilnog sektora,  relevantnih tijela i institucija te organizacija civilnog društva koje se bave nasiljem nad ženama kao i/ili zaštitom prava osoba s invaliditetom. Cilj je otvoriti diskusiju o specifičnim problemima i poteškoćama žena s invaliditetom vezano uz iskustva različitih oblika nasilja, diskriminaciji kojoj su sustavno izložene i problemima s kojima se suočavaju prilikom prijave nasilja.

 

Ovaj okrugli stol osigurava mogućnost za razmjenu informacija u području zaštite ženskih ljudskih prava s naglaskom na žene s invaliditetom koje su preživjele nasilje. U Hrvatskoj nema istraživanja koje ukazuje na rasprostranjenost različitih oblika nasilja nad ženama s invaliditetom, posljedice i glavne razloge koji pridonose odluci o prijavi nasilja, odnosno neprijavljivanju. S obzirom da se najčešće radi o ženama koje su višestruko diskriminirane, želi se potaknuti rasprava o mogućnostima koje bi doprinijele prepoznavanju problema, većoj prijavi nasilja, a prije svega boljoj i efikasnijoj pomoći, podršci, ali i zaštiti žena s invaliditetom.

Održavanje ovog okruglog stola financijski podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih a provodi se u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

 

 

 

Ženska inicijativa Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata u utorak, 20. studenoga, 2012. godine pokreće kampanju “Žene, kandidirajte se!“, kojoj je cilj potaknuti što veći broj žena na angažman u politici. Kampanja će se provoditi diljem Republike Hrvatske do početka lokalnih izbora. Predsjednica Ženske inicijative i saborska zastupnica HNS-a Sonja König ističe kako kampanja ima u cilju motivirati žene na izraženije sudjelovanje u politici putem redovnog izlaska na izbore na svim razinama te na kandidaturu za izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kampanjom “Žene, kandidirajte se!” želi se ukazati na potrebu većeg angažmana žena u politici, jer je na posljednjim lokalnim izborima izabrana samo jedna županica, šest gradonačelnica i 21 načelnica. Ravnopravnost u politici ne može se očekivati bez ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u procesu obnašanja vlasti.

U okviru projekta „Žene biraju novu šansu!“, financijski podržanog od strane Grada Zagreba, udruga CESI iz Zagreba radi sa ženama kako bi ih osnažili u njihovom osobnom i profesionalnom razvoju kroz radionice, odnosno grupe podrške koje se odvijaju  utorkom i petkom od 10 – 11 sati, u prostorima udruge.

Kroz temu socijalna pravda i jednake mogućnosti CESI radi na osnaživanju dugotrajno nezaposlenih žena, samohranih majki, žena iznad 42 godine ali i onih žena koje po prvi puta traže posao. Posebno  uključuju žene kojima nedostaje podrška u prevladavanju teškoća za vrijeme nezaposlenosti. CESI ističe kako su žene posebno pogođene diskriminacijom u svijetu rada. Nedostatna podjela poslova u obitelji, gdje je briga o djeci i obitelji često ženski posao utječe i na njihove mogućnosti te predstavlja prepreku za ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada. Za samohrane majke (jednoroditeljske obitelji) to predstavlja izuzetnu teškoću.

Ženska soba organizira trodnevni trening „Minimalni standardi kvalitete u radu skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja“ koji će se održati u Daruvaru od 15. do 17. studenog 2012. godine.

Trening je sastavni dio projekta Ženske sobe „Sigurno mjesto“ koji financijski podržavaju Europska unija i  Ured za udruge Vlade RH. Projekt se odvija u suradnji sa 3 partnerske organizacije: Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin (Pakrac), Centar za žene Adela (Sisak) i SOS telefon – poziv u pomoć (Virovitica).

Osnovni cilj ovog treninga je unaprjeđenje znanja, dobre prakse i razvoj standarda kvalitete za organizacije civilnog društva i druge relevantne aktere koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama koje su preživjele bilo koji oblik nasilja.

Na treningu će sudjelovati 30 predstavnica/ka organizacija civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja.

Trenerice će biti Lepa Mlađenović, dugogodišnja feministička aktivistkinja s iznimnim iskustvom u direktnom radu sa ženama koje su preživjele nasilje (Beograd) i Maria Rösslhumer, izvršna direktorica WAVE-a (Europska  mreže protiv nasilja nad ženama) i direktorica Mreže autonomnih austrijskih ženskih skloništa.

Glavna tema treninga je utvrđivanje standarda kvalitete i važnosti njihovog implementiranja u radu sa ženama žrtvama nasilja. Osim toga, želja nam je jačanje međusobnog povezivanja srodnih organizacija koje rade sa ženama žrtvama nasilja i stvaranje neformalne mreže takvih organizacija koje prihvaćaju minimalne standarde u svom radu.

 

Okrugli stol na temu Socijalno stanovanje – stambeno zbrinjavanje žena koje su preživjele partnersko nasilje održati će se 21. studenog 2012. od 10:00-14:00h u Evropskom domu Zagreb, dvorana Strasbourg, Jurišićeva 1/1, Zagreb.

Organizira ga Centar za žene žrtve rata – ROSA u sklopu provedbe projekta „Ka socijalnoj koheziji – utjecaji na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizirane grupe žena i žrtve nasilja“ koji je financijski podržan od strane Europske unije kroz program IPA (2009), Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj okruglog stola je povećati vidljivost problema stambenog zbrinjavanja žena koje su preživjele partnersko nasilje. Upravo su one te koje su prisiljene napustiti svoj dom jer je praksa izricanja zaštitnih mjera počinitelju nasilja da napusti zajedničku nekretninu iznimno rijetka. Stoga je stambeno zbrinjavanje jedan od ključnih elemenata socijalnog uključivanja žena koje su preživjele partnersko nasilje.

U okviru projekta, između ostalog, provedena je analiza zakonodavnog okvira RH, analiza lokalnih strategija i propisa te kvalitativno istraživanje (intervjui i fokus grupe) potreba žena koje su preživjele partnersko nasilje kroz četiri osnovne teme: briga o djeci i socijalne usluge, zapošljavanje, prekvalifikacija i obrazovanje odraslih, socijalno stanovanje i dostupna pravda, a koje ćemo na okruglom stolu prezentirati.

U sklopu kampanje „Živim život bez nasilja“ Policijska uprava istarska je 07. 11. 2012. godine na prostoru mjesečnog sajma u Bujama obilježila  Međunarodni dan žena žrtava nasilja. Djelatnici Odsjeka prevencije PU istarske i policijski službenici PP Buje na info punktu građanima su dijelili promotivni materijal te ih upoznali  s problematikom  nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, kao i s primjerima dobre prakse usmjerenim na suzbijanje nasilja u našoj zajednici. S obzirom kako je nasilje nad ženama prisutno u svim društvima, a broj prijava je i dalje nizak, djelatnici Policijske uprave istarske ovom prigodom su podsjetili javnost na problematiku obiteljskom i seksualnog nasilja kao dva osnovna oblika rodno uvjetovanog  nasilja pri čemu su u više od 80 % slučajeva žrtve žene.

Istaknuli su kako se kod žrtava silovanja najčešće se radi o malodobnim i mlađim ženskim osobama između 19 i 30 godina, dok su pri obiteljskom nasilju žrtve najčešće odrasle žene. Najčešći razlozi neprijavljivanja su strah od  počinitelja, dugi sudski procesi, materijalna ovisnost o muškom partneru, niske kazne za počinitelje, strah da će ih se okriviti za preživljeno iskustvo, osjećaj krivnje i odgovornosti te da su u većini slučajeva počinitelji žrtvi poznate i/ili bliske osobe što dodatno otežava donošenje odluke o prijavi nasilja.

Kako bi se uspješnije borili protiv svih oblika nasilja u obitelji, poglavito nasilja nad ženama, policijski službenici surađuju s institucijama, kao što su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravlja, te drugim institucijama i udrugama koje su uključene u problematiku suzbijanja nasilja nad ženama.

 

 

Udruga Zora iz Čakovca poziva na predavanje o toleranciji, različitosti i francuskoj kulturi koje će se održati povodom Međunarodnog dana tolerancije. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku u petak 16.11.2012. s početkom u 11.00 sati u velikoj dvorani za sastanke na adresi A. Schulteissa 19, 4000 Čakovec. Ovo predavanje odvija se u sklopu projekta kojeg provodi volonterka Europske volonterske službe u udruzi Zora Clemence Bell pod nazivom “Mark my day” – “Obilježi moj dan” podržanog od Europske komisije.

Predavanje je otvoreno za javnost i svi zainteresirani su pozvani.

Okrugli stol na temu Socijalno stanovanje – stambeno zbrinjavanje žena koje su preživjele partnersko nasilje održati će se 21. studenog 2012. od 10:00-14:00h u Evropskom domu Zagreb, dvorana Strasbourg, Jurišićeva 1/1, Zagreb.

Organizira ga Centar za žene žrtve rata – ROSA u sklopu provedbe projekta „Ka socijalnoj koheziji – utjecaji na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizirane grupe žena i žrtve nasilja“ koji je financijski podržan od strane Europske unije kroz program IPA (2009), Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj okruglog stola je povećati vidljivost problema stambenog zbrinjavanja žena koje su preživjele partnersko nasilje. Upravo su one te koje su prisiljene napustiti svoj dom jer je praksa izricanja zaštitnih mjera počinitelju nasilja da napusti zajedničku nekretninu iznimno rijetka. Stoga je stambeno zbrinjavanje jedan od ključnih elemenata socijalnog uključivanja žena koje su preživjele partnersko nasilje.

U okviru projekta, između ostalog, provedena je analiza zakonodavnog okvira RH, analiza lokalnih strategija i propisa te kvalitativno istraživanje (intervjui i fokus grupe) potreba žena koje su preživjele partnersko nasilje kroz četiri osnovne teme: briga o djeci i socijalne usluge, zapošljavanje, prekvalifikacija i obrazovanje odraslih, socijalno stanovanje i dostupna pravda, a koje ćemo na okruglom stolu prezentirati.

 

Stručna konferencija pod nazivom „Maske i maskuliniteti – rad s mladićima na nenasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravlju“ održana je 08. 11. 2012. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u organizaciji mladih Status M u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i uz podršku međunarodne organizacije Care International i Grada Zagreba. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić bila je jedna od uvodničara/ki i panelista/ica te su između ostalih sudjelovali i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić, pomoćnik ministra obrazovanja, znanosti i sporta Petar Skansi, predstavnik Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske te organizator konferencije Natko Gereš.

Ciljevi konferencije bili su:

  • zagovaranje rada s mladićima;
  • zagovaranje multisekstorske suradnje u podršci školama na temelju uspješnog modela suradnje s AZOO, MUP-om i udrugama;
  • prezentacija metodologije za rad s mladićima, za rad s roditeljima;
  • prezentacija evaluacije učinka i rezultata istraživanja o ponašanjima vezanim uz alkohol;
  • prezentacija mogućeg oblika edukacije profesionalaca/ki za mlade korištenjem internetskog portala.

Edukacijski program koji provodi Organizacija za mlade Status M obuhvatio je do sada više od 5000 mladića u Hrvatskoj, a verificiran je od MZOS-a kao preventivni program za srednje škole.

Udruga S.O.S. Virovitica provodi trogodišnji program pod nazivom „Znam pa me nije strah!“ kojemu
je cilj smanjenje stigmatizacije osoba/mladih oboljelih od HIV-a i prevencija širenja oboljenja kroz
poticanje odgovornog ponašanja rizične skupine mladih. U sklopu programa održat će se edukacija
edukatora te se pozivaju svi zainteresirani između 15 i 18 godina da se prijave. Prijaviti se mogu
one osobe koje žele znati više i brinu o svom reproduktivnom zdravlju; žele dobiti pravovaljane
informacije i dijeliti ih među svojim vršnjacima; žele raditi na poboljšanju komunikacijskih vještina i
učiti upravljati sukobom; vole učiti uz zabavu i spremne su biti dio tim; su spremne na propitivanje
uvriježenih obrazaca ponašanja i razmjenu vlastitih iskustava s ciljem zajedničkog učenja.

Radionice će se održati 24. i 25. 11. 2012. godine u Virovitici, a prijaviti se možete do 16.11.2012.g.
tako da pošaljete svoje ime, prezime, godinu rođenja i kontakt broj/mail na sos.vt@email.t-com.hr ili
na broj telefona 033 721 500.

Više informacija o edukaciji na portalu udruge www.sosvt.hr