Centar za ženske studije organizira javno predstavljanje priručnika Neka se čuje i druga strana:
[Audiatur et altera pars]: primjeri spolne i etničke diskriminacije koje će se održati u četvrtak
08. studenog 2012. godine.

Osim predstavljanja priručnika, povest će se rasprava na temu diskriminacije na radu i zaštite
radnih prava gdje će na pitanja zainteresiranih osim autorice Snježane Vasiljević (Pravni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu) odgovarati Jagoda Milidrag Šmid (sindikalistkinja, savjetnica za
soc.politiku SSSH) uz moderaciju Jasminke Pešut (Centar za ženske studije).

Uz javno predstavljanje i raspravu dodijelit će se uvjerenja polaznicama ovogodišnjeg
obrazovnog programa Centra za ženske studije Klinika za sprječavanje diskriminacije za
redovito pohađanje nastave i volontiranje u organizacijama civilnog društva.