U Hotelu International 12. srpnja 2013. godine održati će se okrugli stol na temu: „ Diskriminacija – mehanizmi zaštite  – ostvarivanje prava na jednako postupanje”.

Okrugli stol u okviru projekta IPA 2008 „Inicijativa organizacija civilnoga društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici“ (2011.-2013.), organizira Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek s partnerima Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpski demokratski forum,  u suradnji s Centrom za mirovne studije Zagreb.

Namijenjen je otvaranju komunikacije između civilnog i javnog sektora o stanju i problemima zabilježenim u provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te mogućnostima i prilikama za zajedničko pronalaženje mjera za njihovo rješavanje. Djelotvoran i učinkovit sustav besplatne pravne pomoći trebao bi osigurati mogućnost ostvarivanja prava na jednako postupanje u svim područjima i po svim diskriminacijskim osnovama koje Zakon o suzbijanju diskriminacije propisuje. Osim toga bit će to prilika za predstavljanje zajedničkog Izvještaja o praćenju provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Koliko jednakosti?, za analizu i usporedbu dosadašnje prakse, za raspravu o učinkovitosti sustava besplatne pravne pomoći kao mehanizma za osiguranje jednakih mogućnosti građana u ostvarivanju prava, za informiranje i  raspravu o prijedlogu novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te za definiranje zaključaka i smjernica za aktivnosti u pravcu poboljšanja pravnog okvira.

Javnosti će se predstaviti i dokument Kišobranom protiv diskriminacije – Analiza dizajna Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije u Hrvatskoj od 2008. do 2013. i prijedlozima za poboljšanja. Ova analiza rezultat je

procesa osnaživanja organizacija civilnog društva za djelovanje na razvoju anti-diskriminacijske politike u Hrvatskoj započetog 2012. godine, kada je sinergijom dvaju projekata oformljena grupa od 20-ak stručnjaka/kinja

iz organizacija civilnog društva i pravobraniteljskih ureda.  Projekti su financirani sredstvima pomoći Europske zajednice iz programa IPA 2008 Jačanje kapaciteta i uloge organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području sveobuhvatne anti-diskriminacijske strategije, a provode  ih Centar za mir Osijek s partnerima i Centar za mirovne studije s partnerima.

Na okrugli stol pozvani su da svoja gledišta između ostalih izlože predstavnici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske, Hrvatske odvjetničke komore, kao i pripadnici akademske zajednice, predstavnici pružatelja besplatne pravne pomoći i predstavnici organizacija civilnog društva koje djeluju na razvoju anti-diskriminacijske politike u Hrvatskoj.

Ženska soba-  Centar za seksualna prava organizirala je od 03. -05. 07. 2013. u Termama Jezerčica, trodnevni trening na temu „Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom“.

Trening je bio namijenjen predstavnicama organizacija civilnog društva koje rade direktno sa ženama žrtvama nasilja u skloništima i savjetovalištima širom Hrvatske, kao i predstavnicama organizacija osoba s invaliditetom te predstavnicama institucija.

Cilj je nastaviti otvaranje teme o nasilju prema ženama s invaliditetom i ojačati postojeću suradnju te iznaći modalitete za nastavak zajedničkog rada na suzbijanju nasilja prema ženama, pogotovo ženama s invaliditetom. Govorit se o problemima nedostataka istraživanja o rasprostranjenost različitih oblika nasilja prema ženama s invaliditetom, razlozima koji pridonose odluci o prijavljivanju nasilja, kao i o nužnosti razvoja što efikasnije pomoći, podrške i zaštite žena s invaliditetom od svih oblika nasilja i diskriminacije.

Trening su facilitirale dr. sc. Maja Mamula, Maja Vukmanić i Antonija Hojt Ilić iz Ženske sobe, a gošće- predavačice bile su:

  • Mira Pekeč – Knežević, zamjenica Pravobraniteljice za  osobe s invaliditetom
  • Martina Krnić Piktija, stručna savjetnica za pravna pitanja, Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
  • Marica Mirić, koordinatorica projekata SOIH-a,
  • Mira Katalenić, predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet,
  • Štefica Roginić, voditeljica SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja
  • Gordana Jurčević, predsjednica SOIH Mreže žena s invaliditetom

Ovaj trening održan je u sklopu projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ koji Ženska soba provodi u suradnji s Gradom Zagrebom  – Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, a koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

 

U organizaciji Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, Centra za mirovne studije, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Prava na grad, u srijedu, 3. srpnja u Kući ljudskih prava  u Zagrebu, održati će se tribina “Širenje područja suradnje među organizacijama civilnog društva – Sindikati i udruge”.

Poticaj za organizaciju ove tribine proizašao je iz potrebe za čvršćom suradnjom sindikata i organizacija civilnog društva oko tema koje svojom važnošću traže zajednički angažman na stvaranju šire društvene mobilizacije. Cilj tribine je odgovoriti na pitanje koja su to područja na kojima je organizirano i koordinirano djelovanje sindikata i udruga danas prijeko potrebno, koje su moguće prepreke zajedničkom djelovanju i na koje je sve načine takvu suradnju moguće konkretizirati. Tribinu će moderirati Vedrana Bibić (BRID), a kratka uvodna izlaganja nakon čega će uslijediti rasprava, održat će:

  • Teodor Celakoski (Pravo na grad),
  • Mladen Novosel (SSSH),
  • Krešimir Sever (NHS) i
  • Iva Zenzerović (Centar za mirovne studije)

 

DELFIN Pakrac i MIRAMIDA Centar Grožnjan uz podršku Grada Pakraca i UNHCR organiziraju Međunarodnu mirovnu Konferenciju: OSTAVŠTINA ZA BUDUĆNOST – Izgradnja mira u Zapadnoj Slavoniji 1993. – 2013. Konferencija će se održati u subotu, 6. 7. 2013. godine u Novoj vijećnici Grada Pakraca – Kompleks Kurija Janković, s početkom u 10:00 sati.

Konferencija je središnji dio Tjedna izgradnje mira, obilježavanja 20.godišnjice Volonterskog projekta Pakrac, javni  je događaj otvoren svima, prilika za refleksiju, što smo naučili, gdje smo, dokle smo došli i kamo idemo – pogled unaprijed.

Pozivamo Vas i na IZLOŽBU o Volonterskom projektu Pakrac, nakon Konferencije, otvorenje 6. srpnja 2013. godine u 19:00 sati u Muzeju Grada Pakrac.

Pokrovitelj Konferencije je predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović.