ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE – SOIH organizira u Hotelu „Holiday“, 03. prosinca 2013. obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i prijema SOIH-a u redovno članstvo Europskog foruma osoba s invaliditetom

Tom prilikom sumirati će se rezultati petogodišnje primjene UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, da se snažno podrži promocija teme UN „Uklonimo barijere i otvorimo vrata inkluzivnom društvu za sve“ te obilježi uspjeh SOIH-a koji je dana 16. prosinca 2013., tri i pol mjeseca nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji primljen u redovno članstvo Europskog foruma osoba s invaliditetom koji zastupa 80 milijuna osoba s invaliditetom u Europskoj uniji.

Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava iz Slavonskog Broda provodi započela je novu kampanju pod nazivom „Potpisujem“, koja je posvećena ratifikaciji i primjeni Konvencije Savjeta Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i u obitelji. Kampanja „Potpisujem“ započinje 25. studenoga 2013. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama što je ujedno i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja traje do 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava. Kampanja „Potpisujem“ regionalna je kampanja koju provode nevladine organizacije koje se bave nasiljem nad ženama u šest država regije: Hrvatska, BiH, makedonija, Slovenija, Srbija i Austrija.

Konvencija Savjeta Europe o sprečavanju nasilja prema ženama i u obitelji donosi sasvim nove mehanizme u zaštiti žrtve i u odnosu prema nasilniku. Traži se da nadležni organi obave procjenu rizika od smrtnog ishoda, teškog ozljeđivanja i ponavljanja nasilja. U situacijama neposredne opasnosti moraju se poduzeti hitne mjere zaštite, i bez prisutnosti druge strane, izdavanjem naloga izvršitelju nasilja da odmah napusti mjesto stanovanja žrtve. Istrage i sudski postupci moraju se provoditi bez neopravdanog odlaganja, a za određena kaznena djela ne smiju ovisiti od prijave ili žalbe žrtve. Zabranjuje se alternativno rješavanje sporova, uključujući i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom.

Konvencija je međunarodni ugovor i sveobuhvatni pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja među ženama i koji će osigurati sprječavanje nasilja na djelotvoran način. Konvencija stupa na snagu kada je potvrdi najmanje deset država, osam članica Savjeta Europe. Na ovaj način odredbe Konvencije postaju dio pozitivnog zakonodavstva države, a država je dužna osigurati da državni organi, službenici, ustanove i drugi akteri koji djeluju u ime države postupaju u skladu s preuzetim obvezama. Hrvatska je potpisnica Konvencije i kampanjom „Potpisujem“ se želi pospješiti njena ratifikaciju i puna implementacija.

Mnogi glazbenici podržat će kampanju „Građani glasaju protiv“ tako što će održati koncert u četvrtak 28. studenoga 2013. godine na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Koncert će trajati od 18:00 sati do ponoći, uz prijenos uživo na Radiju 808. Koncert organizira Zelena akcija.

Na koncertu će nastupati: Punčke, Fak of bolan, Le zbor, Stillness, Kawasaki 3p, TBF i Let3.

U sklopu najave koncerta, organizirana je i konferencija za novinare koja se održala u ponedjeljak 25. studenoga 2013. godine u 11:00 sati u prostorima Zelene akcije, Frankopanska 1 u Zagrebu.

Međunarodna znanstvena konferencija „Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike“ održat će se 26. i 27. studenog 2013. godine u hotelu Palace, Trg J. J. Strossmayera 10 u Zagrebu.

Konferencija počinje u utorak, 26. studenoga u 9:00 sati pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića i supokroviteljstvom Hrvatskog sociološkog društva.

Organizatori konferencije su Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Odsjek za sociologiju s Filozofskog fakulteta u zagrebu, Centar za ljudska prava s Univerziteta u Sarajevu i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje organizacijski je partner.

U sklopu nadolazećeg referenduma koji će se održati 01. prosinca 2013. godine,  skupina studentica i studenata Sveučilišta u Zadru odlučila je iskazati podršku LGBTIQ osobama u Republici Hrvatskoj te organizirati programe kroz koje bi se ta podrška iskazala, kao što su projekcije filmova, okrugli stol, seminari, dijeljenje letaka i slično.

Nakon filma „Prayers for Bobby“ i predavanja na teme „Zašto glasovati PROTIV“ i „Kako glasovati na referendumu izvan mjesta prebivališta“ studenti i studentice su odlučili mobilizirati i angažirati građanke i građane diljem Hrvatske (posebno uključujući studentice i studente), na način da se odabere neka temu iz bilo kojeg područja Vašeg interesa koja se bavi doprinosom LGBTIQ osoba na području kulture (književnost, glazba, film, slikarstvo, fotografija, kiparstvo, moda) i znanosti. Ovaj opseg tema sadržava i mogućnost proširenja, odnosno može se izabrati neki aspekt života kojem su LGBTIQ osobe pridonijele, a da nije naveden (bilo da se radi o jednoj osobi ili više njih). Cilj je osnažiti vidljivost LGBTIQ osoba koji zbog svojeg seksualnog opredjeljenja nisu toliko vidljivi široj javnosti.

Ženska soba i Trans Aid organiziraju trening za sustav podrške koji će se održati u utorak, 26.11 u prostorijama Ženske sobe.

Trening se organizira u sklopu projekta «Rodna ravnopravnost za sve –ostvarimo trans prava» koje Trans Aid provodi u suradnji sa Ženskom sobom. Projekt je namijenjen izgradnji kapaciteta Trans Aid-a i jačanju održivosti organizacije, te uključuje i pružanje pomoći i podrške, kako kroz individualno savjetovanje, tako i kroz grupe podrške. Stoga, trening za sustav podrške predstavlja izuzetno važan korak za razvoj kapaciteta udruge, te za uspješnije daljnje pružanje pomoći i podrške.

Trening za individualno savjetovanje vodit će Maja Vukmanić, prof. (Ženska soba) dok će dio treninga za grupe podrške voditi dr.sc. Maja Mamula (Ženska soba).

 

Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za žene žrtve rata – Rosa i Ženska mreža Hrvatske organiziraju  obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na Trgu bana Josipa Jelačića (ispred Hypo banke), dana 25.11.2013. u 14 sati.

Tom prilikom će upoznati građanke, građane i medije o važnosti ratifikacije Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  od strane RH, kao i na nužnost institucionalne podrške ženama i djeci koje/i su preživjele/i partnersko nasilje.

Građanke, građani i mediji tom će prilikom vlastitim potpisom moći dati svoj glas za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija predstavlja međunarodni ugovor koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji.

Svrha Konvencije je osigurati sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja.

RH se obavezala da će formirati tijelo koje će pratiti primjenu Konvencije.

Podržite kampanju svojim dolaskom i potpisom tražeći veća prava i punu primjenu konvencije ili podržite kampanju na način da pošaljete poruku na Potpisujem.org.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Centar za žene Adela, Obitleljski centar sisčako-moslavačke županije, Udruga invalida rada grada Siska i PU sisačko-moslavačka organizirali su na Gradskoj tržnici Sisak javnu akciju u sklopu projekta „Sigurno mjesto“ kojeg provode Ženska soba – Zagreb, S.O.S. telefon Poziv u pomoć – Virovitica, Delfin – Pakrac, Centar za žene Adela – Sisak, a koji financira Europska unija.

Obilježavanju ovog dana, u ime Grada Siska, prisustvovao je pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Goran Grgurač koji je obišao štandove udruga koji su bili postavljeni na tržnici.

Grad Sisak podupire civilni  sektor jer bi bez njega javna uprava bila potpuno neučinkovita. Konkretno, inicijativu Centra za žene Adela i sve aktivnosti oko Sigurne kuće, Grad Sisak podupire pokrivanjem troškova najma, ali često i dodatnim interventnim sredstvima – rekao je Grgurač.

Naime, Grad Sisak temeljem Sporazuma od svibnja 2008. godine s udrugom Centar za žene Adela pokriva godišnje troškove zakupnine skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u iznosu od 84 tisuće kuna.

Centar za žene Adela provodi projekt Sigurne kuće već pet godina. U tih pet godina zaštitu je u skloništu pronašlo oko 120 žena i oko 150 djece. Potreba za smještajem s godinama se povećava. Kad žene prihvate to saznanje da su žrtve obiteljskog nasilja, odmah treba nazvati policiju na broj 192. Ako im je teško nazvati policiju, neka se obrate na naš broj telefona 044 888 888. Taj je telefon dostupan 24 sata  svaki dan u godini – rekla je predsjenica Adele Marijanka Kovačević.

Udruga invalida rada grada Siska tom je prilikom organizirala kampanju “Bijele vrpce” koja se provodi kao 16 dana aktivizma od 25. studenoga, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, preko 3. prosinca, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava. Članovi Udruge dijelili su muškarcima, koji su to prihvatili, bijele vrpce kao znak njihovog “NE nasilju nad ženama” što znači da neće počiniti, opravdati ili prešutjeti nasilje nad ženama i djevojkama.

 

CESI organizira konferenciju „Ženska platforma +2“  koja će se održati 4. i  5. prosinca 2013. u hotelu Panorama (Trg Krešimira Ćosića 9) u Zagrebu. Cilj konferencije je uspostaviti dijalog između organizacija civilnog društva i vladinih tijela te potaknuti kreiranje politika koje će unaprijediti rodnu ravnopravnost u Hrvatskoj. Na konferenciji će sudjelovati brojni stručnjaci i stručnjakinje te predstavnice organizacija civilnog društva, a pozvani su i predstavnici/e Vlade RH. Povod je analiza rada Vlade RH na području politika rodne ravnopravnosti i zahtjeva Ženske platforme 2011., a koja će biti predstavljena na konferenciji. Program konferencije predviđa šest panel diskusija koje tematiziraju specifične zahtjeve iznijete na Ženskoj platformi 2011. Cjeloviti program konferencije nalazi se u prilogu.

Podsjećamo, na inicijativu pet ženskih organizacija: CESI (Zagreb), BaBe! (Zagreb), Domine (Split), Centar za građanske inicijative Poreč i Delfin (Pakrac) izrađena je Ženska platforma 2011. Platforma se obavezala pratiti implementaciju odredbi vezanih uz zaštitu žena i rodnu ravnopravnost u radu Vlade RH i Sabora vezano uz iznesene zahtjeve s posebnim naglaskom na: ravnopravnost žena na tržištu rada, veće sudjelovanje žena u javnom i političkom životu te sudjelovanje muškaraca u obiteljskom i privatnom životu, zdravstvenu zaštitu žena i poštivanje reproduktivnih i seksualnih prava, cjelovitu podršku ženama žrtvama nasilja i uvođenje obrazovanja lišenog stereotipa i predrasuda.

 

 

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja  koju provodi  više od 2000 različitih organizacija u preko 150 zemalja svijeta kroz različite javne akcije i promocije, debate, predavanja, edukativne i kreativne radionice i dr.. Pokrenuta je 1991. (Pokrenuo ju je Women’s Global Leadership Institute),  a obuhvaća obilježavanje 25.studenog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama , 1. prosinca – Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, 6. prosinca – godišnjicu montrealskog masakra i 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava. 
Cilj kampanje je osvijestiti javnost o problemu nasilja i potaknuti odgovorne na bolju prevenciju i učinkovitiju zaštitu žena svih dobi od nasilja, kojemu su mnoge od njih i dalje izložene.

Povodom međunarodne kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama koja započinje 25.studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama te završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava Udruga HERA Križevci u suradnji sa Udrugom invalida Križevci organizira tribinu Nasilje i diskriminacija nad ženama s invaliditetom.

O nasilju nad ženama s invaliditetom te iskustvima Mreže Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Mreže žena s invaliditetom SOIH-e, govoriti  će Marica Mirić, koordinatorica Mreže  projekata SOIH-a.

Tribina će se održati 26.11. 2013 u multimedijskoj dvorani gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14, sa početkom u 15,00 sati.

O nasilju nad ženama s invaliditetom još se uvijek malo govori, jer ga žene vrlo rijetko prijavljuju iz mnogobrojnih razloga, stoga je cilj ove tribine progovoriti o specifičnim problemima, poteškoćama te diskriminaciji žena s invaliditetom.