Ženska soba – Centar za seksualna prava i Trans Aid – udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba provode istraživanje o iskustvima i potrebama trans i rodno varijantnih osoba u Republici Hrvatskoj, kao i preprekama za ostvarivanje sigurnog i dostojanstvenog života. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o trenutnim potrebama i problemima s kojima se susrećemo kako bi kreirale_i preporuke i strategije za poticanje daljnjih društvenih promjena u cilju ostvarivanja prava trans i rodno varijantnih osoba.

Istraživanje se sastoji od dubinskih intervjua u trajanju od jednog do tri sata. Pitanja u intervjuu se tiču razvoja identiteta, praksi, situacije u društvu, obrazovanja, iskustava u pristupu zdravstvenim uslugama, zakonskog okvira i ostalih prepreka s kojima se susrećemo. Sve informacije koje prikupimo uz pomoć intervjua bit će tretirane kao strogo povjerljive i jedino će istraživači_ce imati pristup transkriptima intervjua. Nitko osim istraživača_ica neće imati pristup intervjuima, nego tek publiciranim rezultatima istraživanja u kojima će anonimnost biti osigurana. Audio zapisi i transkripti biti će trajno izbrisani u roku od šest mjeseci od nastanka intervjua.

Na sudjelovanje u istraživanju pozvane su sve trans i rodno varijantne osobe koje žive ili su živjele u Republici Hrvatskoj javljanjem na e-mail: transaidcroatia@gmail.com ili telefon 091/795-1986, nakon čega će se istraživački tim javiti radi daljnjeg dogovora mjesta i vremena provedbe intervjua.

S obzirom da je navedeno istraživanje prvo takve vrste u Republici Hrvatskoj koje se provodi s trans i rodno varijantnim osobama, izuzetno je važno prikupiti informacije kako bi mogle_i raditi na unaprjeđenju društvenog i pravnog položaja naše zajednice.

Poziv za sudjelovanje u istraživanju

U organizaciji Trans Aid i LGBTIQ inicijative Filozofskog fakulteta u Zagrebu AUT održava se radionica “Rod, bez dlake na jeziku” u subotu, 31. svibnja, 2014. godine, u vremenu od 14.00 do 17.00h. Radionica će se održati u Infoshop Knjižnici Pippilotta, Pierottijeva 11, Zagreb.

Jezikom konceptualiziramo i prenosimo različite načine na koje opažamo, doživljavamo i razumijevamo svijet oko sebe. Neka iskustva pritom bivaju lakše komunicirana i mišljena kroz dostupne simboličke obrasce, dok druga često bivaju potisnuta i utišana. Kako se grade i održavaju postojeći odnosi moći u jeziku koji proizvode nejednakosti temeljene na koncepciji roda? Kojim pukotinama u jeziku možemo otvoriti prostor za govor o sebi, o vlastitome iskustvu? Možemo li i kako izbjeći rodno izražavanje u hrvatskome jeziku ili se izražavati rodno neutralno? Kako se jezična koncepcija roda transformirala kroz vrijeme i u različitim kulturološkim kontekstima? Koje mogućnosti otpora binarno ustrojenome sustavu roda u jeziku imamo?

Na ova i povezana pitanja odgovorit će se na radionici, na koju su pozvani/e svi/e zainteresirani/e.

Studenti i studentice Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom profesorica dr. sc. Željke Kamenov, dr. sc. Margarete Jelić i dr. sc. Aleksandre Huić, u okviru Ljetne psihologijske škole, provode znanstveno istraživanje o manjinskom stresu LGB populacije u Republici Hrvatskoj.

Sve punoljetne, zainteresirane osobe homoseksualne i biseksualne orijentacije pozivaju se na sudjelovanje u znanstvenom istraživanju. Ispunjavanje on-line upitnika je potpuno anonimno, traje oko 30 minuta te je dostupno na sljedećoj adresi: upitnik.

Hollaback! Hrvatska, lokalni ogranak internacionalnog pokreta za sprečavanje uličnog uznemiravanja žena i LGBTQ pojedinaca, pokrenuo je svoju kampanju “Sigurnih mjesta”, s ciljem stvaranja  mreže neprijetećih i podržavajućih mjesta u gradu Zagrebu.

Ulično uznemiravanje, ili rodno uvjetovano uznemiravanje na javnim mjestima, ne prestaje nakon što se ušeta u zatvoreni  prostor. To može izazvati osjećaj bespomoćnosti i osobe koje dožive uznemiravanje šute o tome, osim ako imaju povjerenja u to da će osoblje u klubovima razumjeti problem i reagirati na prikladan način. Ulično uznemiravanje je sveprisutan oblik rodno uvjetovanog nasilja koje u većini slučajeva doživljavaju žene i LGBTQ osobe. Oko 90% žena u svijetu doživjelo je ulično uznemiravanje u nekom trenutku svojeg života. Takva stvarnost ozbiljno ograničava slobodu kretanja žena i LGBTQ osoba, uzrokuje visoku razinu anksioznosti i služi kao podsjetnik da ih društvo još uvijek smatra građankama i građanima drugog reda. Stalna prijetnja nasiljem često može spriječiti one koji/e su maltretirani/e da se zauzmu za sebe.

Poticanjem vlasnika i vlasnica klubova i kafića da kao prioritet stave sigurnost žena i LGBTIQ osoba, Hollaback! Hrvatska se nada da će poticati okruženje u kojem se uznemiravanje neće tolerirati niti na ulici niti u zatvorenim prostorima.

U nastojanju Hollaback! Hrvatske da se stvori sigurniji Zagreb, organizacija radi izravno s redarima, konobarima i konobaricama klubova. Nakon što klubovi pristanu sudjelovati u kampanji, članovi/ice organizacije raspravljaju i educiraju o specifičnim potrebama onih koji/e doživljavaju rodno uvjetovano nasilje, o tome kako zaprimiti pritužbe bez okrivljavanja žrtve, te prolaze kroz role-play scenarije specifične za svako mjesto kako bi osigurali spremnost nošenja s mnoštvom različitih situacija. Klubovima se također daju edukacijski materijali koji služe kao koristan alat za osoblje u situacijama u kojima se pojavljuju pritužbe u svrhu osiguranja sigurnijeg prostora. Taj paket uključuje jednostavne naputke što učiniti i ne učiniti u razgovoru sa žrtvom uznemiravanja, letak sa statistikama o uličnom uznemiravanju, službeni Hollaback! vodič za poslodavce/ke za sprečavanje uličnog uznemiravanja i plakat za klub, kako bi se svima koji/e ulaze dalo do znanja da je takvo uznemiravanje neželjeno.

Za više podataka ili za sudjelovanje u kampanji, može se kontaktirati Hollaback! Hrvatska na e-mail:  croatia@ihollaback.org

Hollaback Plakat

U organizaciji Udruge roditelja Korak po korak, 13. svibnja, 2014. godine održan je okrugli stol naziva „Prevencija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece: postignuća i izazovi“ u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu. Okrugli stol istog naziva održan je i prije tri godine kada je i započinjala kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom „Jedno od pet“. Mnoge izlagačice i izlagači pokušali su odgovoriti na pitanje što se od tada do danas promijenilo te su analizirali postignuća i izazove u protekle tri godine u odnosu na problem seksualnog nasilja nad djecom.

Moderatorica okruglog stola Gorana Hitrec, prof. psih. Iz Udruge roditelja Korak po korak, istaknula je nekoliko postignuća postignutih u posljednje tri godine. Hrvatski sabor ratificirao je Konvenciju Vijeća Europa o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, policija i hrvatsko zakonodavstvo poboljšani su po pitanju pristupačnosti u radu s djecom, polako se unaprjeđuje suradnja s medijima te se vrši edukacija stručnjaka i stručnjakinja koji/e rade s djecom. Gorana Hitrec je istaknula važnost sustavnog prikupljanja podataka o žrtvama i počinitelja kaznenih djela, tretman uključivanja ne zlostavljajućeg roditelja djeteta, uvođenje i provođenje spolne edukacije u škole te uvođenje djelotvornih i preventivnih programa.

Ivana Milas Klarić, Pravobraniteljica za djecu istaknula je da iako je Hrvatska ratificirala Konvenciju Vijeća Europe, dio preporuka se i dalje nije obavio, dok je dio samo normativno izvršen. Također je istaknula problem dugotrajnosti sudskih procesa, brojnost različitih ispitivača/ica prilikom uzimanja iskaza od djece, nedostatak sustava podrške, ustanova i stručnjaka/inja te nepostojanje nadzora i praćenja počinitelja kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Bruna Profaca, iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, iznijela je podatke njihovog kliničkog uzorka prema kojima je u Hrvatskoj tijekom života 10,8% djece doživjelo neki od oblika seksualnog zlostavljanja, od čega su u 80% slučajeva djevojčice. Broj zlostavljanje djece raste s dobi. Profaca je istaknula kako se djecu često reviktimizira i retraumatizira zbog nestručnih ispitivanja, na čemu je potrebno poraditi. Također, navela je da su poliklinike za zaštitu djece potrebne diljem Hrvatske, a ne samo u Gradu Zagrebu. Marina Ajduković s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu također je istaknula potrebu uvođenja i provođenja spolne edukacije u škole u svrhu prevencije seksualnog zlostavljanja te zaštite djece.  Sljedeća izlagačica na okruglom stolu bila je Sanja Gospodionović, policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu obitelji i mladeži. Gospodinović se osvrnula na to da je za dokazivanje kaznenog djela počinjenog na štetu djece potrebna visoka razina znanja te senzibilizirani pristup policijskih službenika/ca. Potrebno se postiže stalnom i posebnom edukacijom (već trinaestu godinu za redom) specijaliziranih policijskih službenika/ca za mladež koji/e završavaju specijalni tečaj te posjeduju posebne afinitete za rad s djecom. Predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, Lana Peto Kujundžić, prezentirala je procesuiranje i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela protiv spolne slobode kada su djeca žrtve. Peto Kujundžić se složila s prethodnim izlagačicama po pitanju potrebne žurnosti u postupanju ne samo policajaca i policajki, nego i Centara za socijalnu skrb, državnih odvjetnika/ca te cjelokupnih sudskih procesa. Također je napomenula kako na području cijele Hrvatske prostori u kojima se djeca saslušavaju nisu prilagođeni za djecu, kako svi sudovi nemaju stručne suradnike/ce za rad s djecom te da Centri za socijalnu skrb te Obiteljski centri nemaju posebne odjele i osobe za rad sa zlostavljanom djecom.

U završnom dijelu okruglog stola pažnja je usmjerena na ulogu spolne edukacije u obrazovni sustav. Iskustvo Islanda prezentirala je Jóna Pálsdóttir kroz projekt “Buđenje svijesti”. Obrazovanje se na Islandu koristi kao alat za prevenciju seksualnog zlostavljanja nad i među djecom. Pálsdóttir je u nastavku prezentirala i edukativni film koji se koristi prilikom spolnih edukacija. Hrvatski slučaj uloge zdravstvenog odgoja u prevenciji seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece prezentirao je Aleksandar Štulhofer s Odsjeka za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Štulhofer se osvrnuo na napade na sadržaj programa, odnosno Kurikuluma zdravstvenog odgoja koji su doveli i do autocenzure samih autora i autorica programa. Istaknuo je kako je zdravstveni odgoj dugotrajan proces te da je potrebno pratiti kulturu mladih i osluškivati njihove potrebe i promjene. Štulhofer je naglasio kako sadržaj zdravstvenog odgoja nije konačan proizvod te je trenutna satnica nedovoljna u svrhu bolje i brže edukacije mladih. Posljednja izlagačica okrugla stola Silvija Stanić iz Udruge roditelja Korak po korak predstavila je CAP program, namijenjen prevenciji zlostavljanja djece te istaknula kako je zadatak svih stručnjaka i stručnjakinja te cjelokupnog društva i dalje ulagati u rad s mladima na prevenciji seksualnog zlostavljanja, rizičnog spolnog ponašanja i slično.

U sklopu zajedničkog projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”, financijski podržanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, u Rijeci je 12. svibnja, 2014. godine održan sastanak partnerskih organizacija.

Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “HERA” Križevci, Centar za žene Adela, Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava te udruga SOS telefon – Grad Rijeka.

Na sastanku partnerskih organizacija izvršena je evaluacija dosadašnjih provedenih aktivnosti te je dogovoren daljnji tijek provedbe aktivnosti. Sudionice sastanka usuglasile su daljnje korake potrebne za kvalitetnu provedbu projekta u svrhu postizanja zadanih ciljeva. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija putem prijenosa specifičnih znanja i vještina među organizacijama, pokretanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja (uključujući skloništa i savjetovališta) te osvještavanje i senzibilizacija šire javnosti i aktivno uključivanje građanstva u proces demokratizacije društva.

Udruga HERA Križevci 15. svibnja, 2014. godine povodom Međunarodnog dana obitelji obilježava 10 godina rada Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja. Savjetovalište je započelo s radom 8. svibnja, 2004. godine.

Na obilježavanju, koje će se odvijati u maloj podrumskoj dvorani Hrvatskog doma s početkom u 13.00 h, od strane stručnih suradnica u Savjetovalištu bit će predstavljen pregled njegova dosadašnjeg rada. Sanja Cesar iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI, Zagreb), predstavit će projekt “Isključi nasilje – Prevencija nasilja u vezama mladih” u okviru kojega će govoriti o razlici nasilja u vezama i nasilja u obitelji. Grupa učenika i učenica iz Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Srednje škole “Ivan Seljanec”, Križevci i Srednje škole Vrbovec govorit će o nasilju te predstaviti akciju “REAGIRAJ”.

Za završni dio obilježavanja 10 godina rada Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja Udruge HERA predviđena je dodjela zahvalnica te u izvedbi Križevačkih mažoretkinja plesna točka “Break the Chain”, nastala u sklopu obilježavanja V – day-a i plesnog ustanka One Billion Rising.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije 17. svibnja, 2014. godine, Udruga Studio Smijeha, Centar za građanske inicijative Poreč i Udruženje Standup.rs promiču slobodu, različitost i prihvaćanja predstavljanjem projekta Laugh Out Proud.

Navedene udruge bore se protiv homofobije i transfobije humorom. Cilj projekta educirati je javnost o LGBT zajednici kroz smijeh i u dobroj atmosferi. Komičarke i komičari koje/i nastupaju u stand-up program su dio LGBT zajednice. Sam projekt kreće 14. svibnja, 2014. u Beogradu, a potom slijede Rijeka i Poreč te se cjelokupno događanje završava 17. svibnja u Zagrebu, na sam Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije.

Dva najavna video uratka projekta u produkciji Tine Kadoić te program događanja može se pronaći na sljedećoj adresi: link.

U organizaciji Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga-Zagreb” 6. svibnja, 2014. godine održan je okrugli stol na kojem su predstavljeni dosadašnji rezultati provedbe projekta “Sigurno do posla s ‘Dugom'”. Okrugli stol je održan u prostorijama Tribine Grada Zagreba.

Cilj projekta je osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja u njihovom pristupu tržištu rada. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, dok su partneri na projektu Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb, i Institut za razvoj tržišta rada.

Nakon uvodnog izlaganja Željke Barić, ravnateljice Doma “Duga-Zagreb”, projekt su predstavili/e Anotnio Matković iz Instituta za razvoj tržišta rada, Zorana Staničić iz Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom teMarija Halić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Govornici/e su istaknuli važnost provođenog projekta obzirom da će se u okviru njega educirati stručnjaci i stručnjakinje koji/e rade s žrtvama u traženju zaposlenja, pri čemu će se razviti suradnja između institucija koje pružaju pomoć žrtvama. Korisnice projekta su žrtve smještene u Domu “Duga-Zagreb” te u još nekoliko skloništa diljem Hrvatske. Namjera je educirati, osnažiti i osposobiti žene žrtve obiteljskog nasilja za traženje zaposlenja te pružiti im podršku pri zapošljavanju.

Po završetku predstavljanja projekta, svoja dosadašnja slična iskustva u radu s ženama žrtvama nasilja s okupljenima su podijelile i članica iz udruge Ženska pomoć sada iz Zagreba, Ženska grupa Korak iz Karlovca, Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica, savjetnica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te mnogi/e drugi/e.

Zaključno je istaknuto da prema podacima HZZ-a, tijekom 2013. godine su navedenim mjerama bile obuhvaćene 73 žene žrtve obiteljskog nasilja u 13 županija i Gradu Zagrebu, dok ih je u 2012. godini bilo uključeno 49, a u 2011. godini svega 19. Iz navedenog je vidljiv određen pozitivan pomak u zapošljavanju žena žrtava obiteljskog nasilja, a čijem boljem društvenom položaju će svakako doprinijeti i provedba projekta “Sigurno do posla s ‘Dugom'”.

Međunarodni dan obiteljske jednakosti (IFED) po treći puta slavi se u svijetu prvog vikenda u svibnju. Inicijativu za obilježavanje ovog dana pokrenula je Mreža europskih LGBTQ obitelji (NELFA) kako bi podigla društvenu svijest o potrebi za ostvarivanjem jednakosti svih obitelji i za stvaranjem pravnog okvira gdje će LGBTQ obitelji imati jednaku pravu zaštitu i jednaka prava kao i heteroseksualne obitelji. LGBTQ obitelji sve je više u svijetu.

Hrvatska se ove godine po prvi puta pridružuje proslavi Međunarodnog dana obiteljske jednakosti u organizaciji Duginih obitelji. Po uzoru na slične organizacije u svijetu, Dugine obitelji okupljaju LGBTQ parove i pojedince koji već imaju djecu ili bi željeli imati djecu, ali i sve LGBTQ osobe koji bi se željeli informirati o izazovima i pozitivnim stranama planiranja LGBTQ obitelji.

Dugine obitelji pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u subotu, 3. svibnja, 2014. u 19.00h na okruglom stolu “Planiranje obitelji” u prostorijama multimedijalnog instituta MaMa (Preradovićeva 18) u Zagrebu.

Sljedećeg dana, u nedjelju, 4. svibnja, 2014. u 14.00h, organizirat će se piknik na Tuškancu, Zagreb, na livadi između Dubravkinog puta i Akademije likovnih umjetnosti”.  U slučaju lošeg vremena u nedjelju, umjesto piknika održat će se brunch i druženje u multimedijalnom institutu MaMa, također s početkom u 14.00 h.

Ulaz na sve događaje je slobodan, no za potvrdu dolaska organizatori mole da pošaljete e-mail na: branimir.lukic@gmail.com.