Ženska mreža Hrvatske poziva sve zainteresirane građane i građanke na javnu akciju koja će se održati 29.12.2015. godine u 11:50 na Trgu sv. Marka, Zagreb ispred zgrade Ustanog suda Republike Hrvatske.

Akcija se organizira povodom najave Ustavnog suda o raspravi po prijedlogu za ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja, odnosno smanjivanja/ukidanja prava na pristup izvršenju pobačaja.

U nastavku teksta dopis Ženske mreže Hrvatska u cijelosti prenosimo:

Posredstvom medija Ženska mreža Hrvatske je dobila informaciju da je Ustavni sud spreman za raspravu po prijedlogu za ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja o rađanju djece iz 1978. godine kojega je još 1991. godine podnio Hrvatski pokret za život i obitelj.

Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu je propisano da se postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom povodom prijedloga smatra pokrenutim na dan donošenja rješenja o pokretanju postupka (čl.44.st.2.). Istim je zakonom propisano da će Ustavni sud započeti postupak povodom prijedloga najkasnije u roku od godine dana od podnošenja prijedloga (čl.40.st.2.). Ustavom Republike Hrvatske, kao najvišim normativnim aktom, je propisano da je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske (čl.5.).

Neovisno o toj ustavnoj obvezi koja bi trebala vrijediti za sve, Ustavni sud nakon punih 24 godine zakašnjenja odlučuje da će, makar i u nepotpunom sastavu, među kojima su i dvoje sudaca kojima upravo istječe mandat (op.a. 08.01.2016.), raspravljati i odlučivati o pokretanju postupka suglasnosti zakona (donesenog 1978. godine) s Ustavom. Navedenim zakonom se ženama osigurava pravo da odlučuju o svojem tijelu i rađanju djece!

Članice Ženske mreže Hrvatske se nadaju da će Ustavni sud pri odlučivanju o prijedloga za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom voditi računa da je isti utemeljen na odredbama UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. Također se nadamo da će Ustavni sud prilikom odlučivanja uzeti u obzir Rezoluciju Vijeća Evrope 1464: Žene i religije u Europi i da neće dozvoliti da motivi i zahtjevi za zabranu prava na pobačaj koji dolaze iz redova katoličke crkve imaju utjecaja na pravni poredak RH, jer bi time došli u sukob kako sa sekularnim uređenjem države (čl.41. Ustava RH) tako i sa međunarodnim ugovorima koji su dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona (čl.141. Ustava RH) što UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena jest. Takav upliv bi za posljedicu imao teško kršenje punog ostvarivanja ljudskih prava žena (prilog).

Ustavni sud će se, vjerujemo, ravnati i prema preporukama Odbora UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena kojom se izražava zabrinutost zbog utjecaja religije na sekularani karakter države i njezine zakone (prilog). Ženska mreža Hrvatske posebno naglašava dio iz Preporuka Odbora UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena:

“ Ustavni i zokonodavni okvir

  1. Odbor primjećuje da je u Ustav države stranke ugrađeno pravo na ravnopravnost spolova I nediskiminaciju te da je država stranka uređena kao sekularna država. Odbor je također svjestan raznih Ugovora koje je država stanka potpisala sa Svetom Stolicom. Odbor bi želio osigurati prvenstvo prava Konvencije kako bi se spriječilo nazadovanje u područjima kao što su: pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući pristup sigurnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima; spolni odgoj primjeren dobi; te davanje prvenstva obitelji a ne ženama kao nositeljicama prava pojedinca.
  1. Odbor poziva državu stranku da poduzme mjere, uključujući i zakonodavne, kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita i time spriječilo da sociokulturalni stavovi, uključujući i one vjerskog podrijetla, predstavljaju prepreke potpunom ostvarivanju ženskih prava.“

Nadalje:

“31. Odbor poziva državu stranku da:

(a) Osigura da korištenje prigovora savjesti ne spriječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima;

(b) Osigura opće pokrivanje pobačaja i suvremene kontracepcije iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje;

(c) Osigura dostupnost i pristupačnost suvremenih oblika kontracepcije i reproduktivnih usluga svim ženama, uključujući skupine žena koje su u nepovoljnijem položaju; te

(d) Omogući odgovarajuće mjere zaštite kako bi osigurala da se medicinski postupci vezani uz porođaj podvrgnu objektivnoj procjeni nužnosti i da se oni provode u skladu s odgovarajućim standardima skrbi te poštujuci autonomnost žene i zahtjeve informiranog pristanka; te da uvede mogućnost porođaja kod kuće za žene koje žele odabrati takvo okruženje porođaja.”

Očekujemo da Ustavni sud neće prihvatiti prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja o rađanju djece s Ustavom, podnesenog 1991.g od strane udruge Hrvatski pokret za život i obitelj jer je isti u suprotnosti s čl. 3 Ustava kojim je jednakost, ravnopravnost spolova i poštivanje ljudskih prava proglašeno najvišim vrednotama ustavnog porekta Republike Hrvatske i temeljem za tumačenje Ustava.

Zabrinute, zbog sve češćih napada na ljudska prava žena, mi članice ŽMH tražimo da Ustavni sud sagleda posljedice sklapanja ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske, te da izradi posebno izvješće, sukladno čl. 129 al. 5. Ustava RH o ovom pitanju tj. o načelnom pitanju sukladnosti tih ugovora s Ustavom RH.

Povodom Dana ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca, u Sarajevu je održana promocija dokumentarnog filma „Pucanj u dušu“ koji govori o često izbjegavanim i prešućenim temama ratnih silovanja i seksualnog zlostavljanja koje su doživjele brojne žene tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Film je nastao kao rezultat suradnje Udruženja žrtava i svjedoka genocida te Udruženja Majki enklava Srebrenica i Žepa, a cilj projekta je kroz prikaz realnih, potresnih svjedočanstava žrtava doprinijeti pravima koje pokušavaju ostvariti žrtve, koje su preživjele najveću torturu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Kroz jasan prikaz patnje, glavna poruka koju su željeli poslati filmom bila je ta da žrtve postoje i da se o tome ne treba i neće šutjeti. “Film ‘Pucanj u dušu’ predstavlja samo mali dio istine o tragediji žena i muškaraca koji su prošli kroz najgore torture i poniženja samo zato što su se zvali drugačije i što su pripadali drugom narodu. Potpunu istinu vjerojatno nikad nećemo saznati jer su razmjeri zločina nezamislivi, mnoge žrtve nisu preživjele, a mnoge će svoju bol ponijeti sa sobom u grob…”, navodi se u opisu dokumentarnog filma.

Multimedijalni servis Exit Media objavio je trailer kao najavu za film, a koji se može pronaći na linku: https://www.youtube.com/watch?v=lzUe-tqEiLg.

Dana 9. prosinca, u Kući Europe (Zagreb) je održana konferencija pod nazivom „Žene u svijetu rada: Razvoj poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja“ u organizaciji CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.
Panel je otvorila Mirela Alpeza, direktorica inicijative CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća poduzetništva. Predstavila je dvije strategije razvoja poduzetništva žena u Hrvatskoj, onu koja je vrijedila od 2010. do 2013. godine te postojeću od 2014. do 2020. godine. Posebno se osvrnula na strukturalne, odnosno kontekstualne prepreke ravnomjernoj zastupljenosti žena u ekonomskoj sferi života ((ne)zaposlenost, (ne)uključivanje u upravljačke aktivnosti i drugo). Kao najvažniju strukturalnu prepreku većoj poduzetničkoj aktivnosti žena istakla je nedostatnu podršku muškaraca u organizaciji obiteljskog života te ograničen pristup ekonomskim resursima.

Uslijedilo je predavanje Nine Očko iz CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, koja je govorila o provedenom mapiranju socijalnih usluga kroz analizu dokumentacije i provođenje fokus grupa, s posebnim naglaskom na usluge koje mogu koristiti marginalizirane skupine žena koje se žele zaposliti. Iznijela je i tri glavna područja za poboljšanje postojećeg stanja: položaj žene na tržištu: stereotipi i predrasude; oblikovanje socijalnih usluga s ciljem da pružaju mentorstvo i podršku te politika, programi i javna mnijenja.

Ivana Šimek, rukovoditeljica Odsjeka za rad s poslodavcima iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osvrnula se na to koji uvjeti dovode da žene i tradicionalno odabiru zanimanja koji je ishod nepovoljan, nakon čega je uslijedilo izlaganje Božene Gajica Uzelac, Voditeljice Službe za poduzetničku infrastrukturu iz Ministarstva poduzetništva i obrta. Ona se također osvrnula na Strategiju razvoja poduzetništva žena te je ukratko predstavila neke uspješne žene udružene u razne udruge diljem Hrvatske. Spomenula je tako Hrvatsku udrugu poslovnih žena KRUG, WPW iz Pule, varaždinski Bussiness caffe te online stranicu SISEL.

Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, govorila je o Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova te je istakla kako je pitanje ravnopravnosti spolova itekako i muško pitanje.

Nakon kratke pauze, uslijedila je prezentacija rezultata projekta AKTIVNO, koji su izložile Sanja Cesar, Nina Očko, Marina Švagelj Jažić iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Cilj projekta je bio osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga, a osnovna ideja je osnovati mentorsku mrežu za podršku marginaliziranim skupinama žena u traženju posla i samozapošljavanju.

Predstavile su pritom i program BADGE – savjetovanje i trening za žene poduzetnice. Nina Očko je govorila o posebitostima provedbe programa na radionicama u Krapinsko-Zagorskoj županiji, dok se Marina Švagelj Jažiž dotakla istog u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Mirjana Bilopavlović iz udruge Delfin Pakrac, pozvala je grupu sudionica na takvim radionicama da sa svim prisutnima podijele svoje iskustvo iz prve ruke.

Nakon predstavljanja projekta AKTIVNO, predsjednica inicijative Women in Adria, Ivana Matić govorila je o svom radu te poslovnoj podršci koju ženama zainteresiranim za poduzetništvo treba ponuditi. Sanja Mihovilić iz Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove u Krapinsko-Zagorskoj županiji govorila je o ženskom poduzetništvu općenito, na što se nadovezala Višnja Mrakovčić Supek, stručnjakinja za projekte iz Europska banka za obnovu i razvoj, predstavljanjem Programa za žene poduzetnice: EBRD, koji oni nude.

Nakon svih izlaganja uslijedila je rasprava, u kojoj su diskutirani nadolazeći potrebni koraci za bolji razvoj poduzetništva koje će biti dostupno za sve.

U četvrtak, 26. studenoga, u Zagrebu je održana tribina  pod nazivom “Stanje ženskih ljudskih prava u Republici Hrvatskoj danas” u organizaciji Ženske mreže Hrvatske. Cilj ovog događaja bio je ukazati na alarmantno stanje ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj i otvoriti raspravu na temelju primjedbi i preporuka UN-ovog Odbora Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, obavezi realizacije preporuka Odbora CEDAW te o novoj Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

Tribina je započela predstavljanjem kampanje “Dobro došli u Hrvatsku”, koju u Hrvatskoj provode Centar za žene žrtve rata – ROSA, Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za građanske inicijative Poreč, Domine iz Splita, Delfin iz Pakraca i Udruga Brod iz Slavonskog Broda. Uz podršku skoro 200 organizacija iz cijele regije kampanja se provodi i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Kampanja se sastoji od poruka kojima se naglašava kako je Hrvatska zemlja u kojoj žene žrtve nasilja još uvijek nemaju odgovarajuću zaštitu te se zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Hrvatska je potpisala Konvenciju 2013. godine, ali je jedina država u regiji koja je još nije ratificirala, a članice Ženske mreže Hrvatske kažu kako nisu dobile niti jedan konkretan odgovor zašto je tome tako. Navedena kampanja uključuje televizijski i radijski spot te slanje materijalne i virtualne razglednice Vladi sa zahtjevom ratifikacije Konvencije. Razglednice s porukama “Dobro došli u Hrvatsku – zemlju u kojoj muškarci koji zlostavljaju žene ne trebaju ići u zatvor – zemlju koja ne drži do svog potpisa – zemlju u kojoj žene žrtve nasilja nemaju odgovarajuću zaštitu” potpisale su i sudionice tribine, a mogu je potpisati i svi/e zainteresirani/e na sljedećem linku: http://www.potpisujem.org/hr/e-card/0/poruka.

Izlaganja su obuhvatila četiri važne teme koje ukazuju na sustavnu diskriminaciju žena na svim razinama: ponajviše je to utjecaj crkve i Vatikanskih ugovora na ženska ljudska prava s naglaskom na reproduktivna prava, ali i ona koju obuhvaćaju odgoj i obrazovanje u vidu obaveznog vjeronauka i stopiranja građanskog, zdravstvenog i spolnog odgoja i obrazovanja; partnersko/seksualno/obiteljsko nasilje nad ženama; diskriminacija osjetljivih skupina odnosno višestruko marginaliziranih grupa žena (Romkinje, žene u ruralnim područjima, žene s invaliditetom, prognanice, povratnice, starije žene…); te nedovoljna/neadekvatna zastupljenost žena u Saboru i općenito u političkom sustavu Republike Hrvatske.

Ženska mreža Hrvatske je još jednom naglasila kolika je ugroženost ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj u svim područjima, prije svega dominantnim utjecajem crkve. Ukazale su na nedostatak političke volje za stvarnim unaprjeđenjem položaja žena te činjenice da prava žena ne predstavljaju prioritet politika u RH, kritizirajući i neadekvatne politike ostvarivanja “koncepta ravnopravnosti spolova”. Nakon svih izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj se pokušao osmisliti plan realizacije svih preporuka koje su se dotakle u izlaganjima.

Dana 02. studenog 2015., povodom obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana volontera/ki održan je okrugli stol pod nazivom „Iskustva i izazovi u angažiranju volontera kao pružatelja podrške i pomoći ranjivim skupinama“. Ovaj okrugli stol samo je jedna od aktivnosti održanih s ciljem da se približi važnost volontiranja za društvo općoj javnosti, a manifestaciju su organizirali Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb.

Nakon pozdravnog govora organizatora iz Ministrstva pravosuđa, uslijedilo je predavanje Andree Pandurović Ugrin iz Volonterskog centra Zagreb pod nazivom “Uloga volonterskih centara u pronalaženju i selekciji volontera” te izlaganje Mladene Tadej iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Rijeci. U svom se predavanju osvrnula na važnost procesa selekcije volontera/ki kao osnovni alat za uspješan volonterski management. Uslijedila je radionica grupne procjene u funkciji selekcije volontera/ki, koju je vodila Danijela Ivanović iz Ministarstva pravosuđa.. Nakon rasprave i prilike za pitanja, sudionici/ce su imali/e prilike čuti nešto o superviziji volontera/ki odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Nikice Hamer Vidmar, također iz Ministarstva pravosuđa.

Nadalje, sudionici/ce su kroz tri predavanja imali/e prilike čuti o volonterima/kama različitih organizacija: o volonterima/kama Nacionalnog pozivnog centra, volonterima/kama sutdentima/cama prava te općenito o vrednovanju volonterskog rada studenata/ica. Nakon kratke pauze, uslijedio je dio za podijelu iskustava i izazova u radu s volonterima/kama. Tu su sudionici/ce imali/e prilike čuti izlaganje Ive barić Milojković iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Osijeku, izlaganje Danijele Stoplošek i Josipa Vulića koji su govorili o volontiranju s ranjivim skupinama te iskustvima Crvenog križa. Uslijedilo je predavanje Lejle Šehović Relić iz Volonterskog centra Osijek, o aktualnom radu sa izbjeglicama, a potom se Vesna Katalinić osvrnula na menadžment volontera na Hrabrom telefonu.

Za kraj je održana rasprava te su se pokušali formirati neki zaključci okruglog stola te preporuke za daljnje djelovanje u aktivnostima menadžmenta volontera/ki.