Dana 28. i 29.09.2017. godine održan je dvodnevni trening o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva, namijenjen studenticama i studentima u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Trening je bio kombinacija radionica i predavanja, a tokom treninga 12 volonterki je educirano o nasilju nad ženama s naglaskom na seksualno nasilje i volontiranju u organizacijama civilnog društva.

Trening su vodile Anamaria Drožđan – Kranjčec (diplomirana pravnica), Kristina Mihaljević (socijalna pedagoginja) i Senka Sekulić Rebić (psihologinja), koje su trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja.

Po završetku treninga svaka od volonterki će volontirati u organizacijama koje djeluju na srodnom području.

Trening je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financijski podržavaju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge. Nositeljica ovog projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava.

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava organizirala je i 21. rujna 2017. godine održala tematsku sjednicu povodom obilježavanja  „Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“. Tematska sjednica održana je u vremenu od 11.00 do 12.30 sati u prostoru Centra za  socijalnu skrb, Slavonija I/13, Slavonski Brod. Ovo je šesta tematska sjednica u okviru projekta, a na istoj sudjelovali predstavnici/e relevantnih institucija.

Na tematskoj sjednici su članice Udruge Brod, Anamaria Matanović i Gordana Matanović, predstavile projekt i savjetovalište za žene žrtve obiteljskog nasilja koje djeluje u sklopu Udruge Brod. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Požega, Anica Gusak-Krajnović, govorila je o institucionalnoj pomoći ženama žrtvama obiteljskog  nasilja te u međuresornoj suradnji s Udrugom Brod koja je vrlo važna na području prevencije ove vrste nasilja te zaštite prava i interesa kako žena koje doživljavaju nasilje, tako i njihove djece.

Tematska sjednica sastavni je dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Od 24. do 31. srpnja 2017. u Rovinju se održao seminar za žene s invaliditetom, članice SOIH mreže. Na seminaru je sudjelovalo više od 20 žena članica udruga, iz cijele Hrvatske. Tijekom sedam dana provodile su niz aktivnosti – operativni godišnji plan, analiza uključenosti žena s invaliditetom u Nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2017. – 2020., zatim Drugog manifesta žena s invaliditetom EDF-a te niza drugih aktivnosti u svrhu jačanja položaja žena s invaliditetom u Hrvatskoj. Na seminaru je gostovala 26. srpnja Ljubica Lukačić, saborska zastupnica koja je održala izlaganje na temu izrade, dopune i donošenja propisa vezanih uz osobe s invaliditetom te je aktivno doprinijela u raspravi o nacrtu upitnika o istraživanju položaja žena s invaliditetom.
Od 24. do 27. srpnja na seminaru je aktivno sudjelovala u svim raspravama Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te je održala izlaganje i radionicu na temu suzbijanja diskriminacije po osnovi invaliditet. Tijekom izlaganja pravobraniteljica je istaknula postojeće propise u RH, međunarodne dokumente te se posebno osvrnula na pojmove diskriminacije s osnova invaliditet, razumne prilagodbe te univerzalnog dizajna.

Prema čl. 2. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Diskriminacija na osnovi invaliditeta označava svako razlikovanje, isključivanje ili ograničavanje na osnovi invaliditeta koje ima svrhu ili učinak sprječavanja ili poništavanja priznavanja, uživanja ili korištenja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, društvenom i svakom drugom području, na ravnopravnoj osnovi s drugima. Ona uključuje sve oblike diskriminacije, uključujući i uskraćivanje razumne prilagodbe. Razumna prilagodba znači potrebnu i prikladnu preinaku i podešavanja, koja ne predstavljaju nesrazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se takvo što u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo ravnopravno uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na izjednačenoj osnovi s drugima.
Univerzalni dizajn označava oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da ih mogu koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog oblikovanja. Univerzalni dizajn neće isključivati pomoćne naprave za određene skupine osoba s invaliditetom u onim slučajevima kada je to potrebno.

UN Odbor o pravima osoba s invaliditetom u zaključnim zapažanjima i preporukama iz travnja 2015. o primjeni Konvencije u RH, u čl. 1. – 4. Opća načela i obveze naveo je kako:
5. Odbor … primjećuje da po svemu sudeći postoji nedostatak razumijevanja značenja razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u području obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, građenja …
6. Odbor preporuča … da koncept razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna bude reguliran izvan konteksta legislative o suzbijanju diskriminacije u područjima obrazovanja, zdravstva, prometa i graditeljstva.
7. Odbor je zabrinut jer u smislu realizacije prava na socijalne usluge i povlastice postoji razlika ovisno o uzroku invaliditeta, odnosno rata ili nezgoda. Nadalje je zabrinut što se isključivanje i segregacija u obrazovanju, zapošljavanju ili život u instituciji ne smatra oblikom diskriminacije.
8. Preporuka je Odbora da prava na osnovi invaliditeta budu dostupna svim osobama s invaliditetom neovisno o uzroku oštećenja. Nadalje je preporuka da država potpisnica poduzme zakonodavne i političke mjere kojima će pojasniti da isključivanje i segregacija u obrazovanju, zapošljavanju i ostalim područjima društvenog života predstavlja oblik diskriminacije.

S obzirom na zabrinutost i preporuku Odbora, pravobraniteljica je istaknula kako tijekom 2016. godine nije došlo do značajnih promjena.

Prema podacima u 2016. godini najčešći oblik diskriminacije bio je propuštanje razumne prilagodbe i to u područjima pristup dobrima i uslugama, obrazovanje i sport, zapošljavanje i rad, socijalna zaštita te javno informiranje i mediji. Međutim, u 2016. godini je za 83% više slučajeva u kojima sumnjamo na diskriminaciju (2015. godine – 18 slučajeva; 2016. godine – 33 slučaja).

Tijekom rasprave istaknula je primjere iz rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u 2016. godini, u područjima zapošljavanje i rad, pristupačnost te obrazovanje.

Centar za ženske studije i ove godine objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike.

Natječaj je namijenjen svim studenticama i studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija sveučilišta u Republici Hrvatskoj, svih znanstvenih i umjetničkih područja. Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom i/ili rodnom problematikom.

Tekst natječaja i prijavnu dokumentaciju možete pronaći ovdje, a rok za prijavu rada je 1. listopad 2017. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem e-maila na adresu nagrada@zenstud.hr.

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje objavio je VRAG ODNIO ŠALU! – Priručnik za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u svjetlu neokonzervativnih napada.

Riječ je o publikaciji nastaloj u okviru projekta ‘Ujedinjeni glasovi za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje’ kojeg su provodile CESI, a koji za cilj ima podizanje svijesti mladih te jačanje suradnje i povećanje kapaciteta nevladinih organizacija i inicijativa građana/ki kako bi zajedno radili/e na ostvarenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.

“U publikaciji dajemo prikaz organizacija s kojima smo surađivale i njihovih strategija djelovanja, ali i strategija koje su u proteklom periodu koristile različite grupe i platforme za promicanje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u borbi protiv katoličkih fundamentalističkih organizacija i inicijativa. Neke od njih su usmjerene na promjene zakona, druge imaju mobilizacijsku snagu za povećanje broja saveznika i uključivanje građanki i građana u zagovaranje za pravo na izbor, dok je trećima svrha ukazivanje na manipulacije klerikalnih i fundamentalističkih organizacija i demaskiranje njihovih poruka. Osim toga, dajemo i svoj doprinos jačanju argumentacije, osmišljavanju poruka i jezika koji promiče pravo na izbor”, kažu iz CESI.

PRIRUČNIK U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJECESI

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge. Nositeljica ovog projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava.

Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava organizira tematsku sjednicu povodom obilježavanja  „Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“. Tematska sjednica održat će se 21. rujna 2017. godine u vremenu od 11.00 do 12.30 sati u prostoru Centra za  socijalnu skrb, Slavonija I/13, Slavonski Brod.

Na tematskoj sjednici će govoriti Anamaria Matanović i Hordana Matanović ispred Udruge Brod te Anica Gusak Krajnović ispred Centra za socijalnu skrb.

Europski parlament podržao je jučer, 12. rujna 2017. godine ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija.

Za rezoluciju koja zagovara ratifikaciju glasalo je 489 parlamentaraca, 114 protiv uz 69 suzdržanih.

Tekst Izvješća može se pronaći na linku: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0266&language=EN

Podrška Europskog parlamenta ratifikaciji Istanbulske konvencije ne znači da je ona automatski ratificirana, već to znači političku podršku većine europarlamentaraca/ki da se što prije pristupi njezinom usvajanju. Za sada, Konvenciju podržavaju Komisija i Parlament, dok još uvijek postoji otpor unutar Vijeća Europske Unije.

Radionica feminističke umjetne inteligencije pod nazivom ‘Feminist AI’ austrijske medijske umjetnice i hakerice Stefanie Wuschitz iz Miss Baltazar’s laba održat će se u subotu i nedjelju, 9. i 10. rujna, 2017. u Radioninom labu na adresi Kruge 48/2. Radionica je besplatna!

Radionica ‘Feminist AI’ u fokus stavlja xenofeminizam, kiberfeminizam i feminističku hakersku scenu koje sve zajedno ponekad predstavljaju kontradiktorne koncepte i strategije iz razloga što ih neki koriste za postizanje aktivističkih ciljeva i vidljivosti ili za poboljšanje tehnološke pismenosti, stvaranje vlastitog ili sigurnijeg prostora, upravljanje kolektivnim životom, rad s ne-binarnom perspektivom o spolu i ustaljenom znanju, stvaranja mišljenja o kodu ponašanja ili samoj ideji pravde. U prvom dijelu radionice polaznici/e će pročitati nekoliko sažetaka o svim tim različitim feminističkim i queer-feminističkim pristupima te dijeliti vlastite misli u kontekstu tehnologije. Tada će polaznici/e stvoriti praktične predmete i umjetničke prototipove koji izražavaju naše iskustvo i komentare na nedavne događaje u svijetu. Polaznike/ce se moli da donesu svoje računalo.

Stefanie Wuschitz djeluje na intersekcijama instraživanja, umjetnosti i tehnologije s osobitim fokusom na feminističke hakerspaceove, open source tehnologiji i produkciji dijeljenja. Završila MA na programu za interaktivne telekomunikacije TISCH umjetničke škole u New Yorku, te postaje asistentica za digitalnu umjetnost na Sveučilištu Umeå in Švedskoj. 2009. godine osniva feministički hackerspace Mis Baltazar’s Laboratory u Beču koji potiče veću ulogu žena u razvoju tehnologije. Doktorat stiče 2014. godine na temu feminističkih hackerspaceova istraživanjem feminističkih kolektiva i prostora za otvorenu kulturu.

Vrijeme održavanja: od 15 do 19 sati prvi dan, drugi dan prema dogovoru s voditeljicom i polaznicima/ama u prijepodnevnim satima

Razina znanja: početnici, srednji nivo i napredni

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com  do 9. rujna u 14 sati. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Maksimalan broj polaznika/ca je 10.

Ciljana publika su zainteresirane osobe svih dobi i profesija.

Kao izvaninstitucionalni obrazovni centar s dvadeset dvogodišnjom tradicijom održavanja ženskostudijskog obrazovnog programa, Centar posljednjih godina svjedoči sve većem interesu studentica i studenata za svoj program, dok istovremeno ne postoji cjelovit program ženskih/rodnih studija u Hrvatskoj.

Kako bismo mapirale stupanj integriranosti ženskih/rodnih sadržaja u kurikulume sveučilišnih predmeta na institucijama visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu, Centar je odlučio provesti istraživanje koje se zbog obima odvijalo u dvije faze, odnosno tijekom dvije obrazovne godine.

U prvoj fazi istraživanja, čiji su rezultati prezentirani na tribini u Centru u lipnju 2016. godine, analizirana je zastupljenost i vrsta ženskih/rodnih sadržaja na razini studijskih programa, kolegija i nastavnih jedinica na  Akademiji likovnih umjetnosti, Filozofskom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti te Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

U drugoj fazi istraživanja, čiji su rezultati prezentirani na tribini u Centru 4. srpnja 2017. , analizirana je zastupljenost i vrsta ženskih/rodnih sadržaja na Akademiji dramske umjetnosti, Hrvatskim studijima, Pravnom fakultetu, Učiteljskom fakultetu, Medicinskom fakultetu te Edukacijsko-rehabilitacijskom fakuItetu.  Istraživanje je provedeno prema mjernom instrumentu koji je izradila doc. dr.sc. Valerija Barada s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, koja je napisala i interpretaciju rezultata dobivenih tijekom prve faze istraživanja, dok je interpretaciju rezultata druge faze istraživanja napisala Jasminka Pešut, stručna suradnica Centra. Obje su i autorice istraživanja koje je Centar proveo 2003. godine pod nazivom „Institucionalizacija Ženskih studija u Hrvatskoj – akcijsko istraživanje“.

Koordinatorica istraživanja bila je Andreja Gregorina, dok je terenski dio istraživanja vodio Ivan Tranfić, bivši polaznik ženskostudijskog obrazovnog programa, a prikupljanje podataka su obavilo je 23 volonterki i volontera od kojih većinu čine studenti/ice Centra za ženske studije.

Izvještaj druge faze Istraživanja preuzmite OVDJE

Izvještaj prve faze Istraživanja preuzmite OVDJE

Istraživanje je sastavni dio projekta “ Za aktivnog građana/građanku – obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti” koji se izvodi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ima li nasilje u partnerskim vezama utjecaj na radno mjesto? Koje su posljedice za žrtve nasilja na radnom mjestu, počinitelje i njihove kolege? Što se može učiniti na radnom mjestu? Na ova pitanja biti će odgovoreno za vrijeme međunarodne konferencije u organizaciji belgijskog Instituta za ravnopravnost žena i muškaraca, koja će se održati 22. rujna 2017.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati prvog belgijskog istraživanja o utjecaju intimnog partnerskog nasilja na radno mjesto, kao i dobre prakse tvrtki i ideje za budućnost. Europska konfederacija sindikata će prezentirati strategije zasnovane na projektu “Sigurni kod kuće, sigurni na poslu”, a predstavnici Međunarodne organizacije rada, procedure i strategije za buduće standarde o nasilju nad ženama i muškarcima u svijetu rada.

Prijevod na holandski, francuski i engleski će biti osiguran.

Registrirati se može do 15. rujna na sljedećoj poveznici igvm-activiteiten.be/eng/event/6/7656