Forum žena Požeško-slavonske županije  povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizirao je dana 26.11. 2018. godine javni skup pod nazivom „Glasna šutnja o nasilju“. Progovorilo se o glasnoj šutnji o nasilju, o primjeni propisa, radu institucija, (ne)odgovornom ponašanju javnih osoba, primjerima kako postupati u svakodnevnom životu vezano uz žrtve nasilja i o nasilju kao potpuno neprihvatljivom obliku ponašanja.

Javni skup je bio prilika da se aktualizira i tematizira problem nasilja nad ženama i odgovornost zajednice i  institucija.

U emisiji “Kod nas doma” voditeljica Barbara Kolar je ugostila ravnateljicu Poliklinike prof. dr. sc. Gordanu Buljan Flander koja je govorila o tome kako je u terapiji i u forenzičnom intervjuu počela koristiti terapijske pse te na koji način terapijski psi pomažu djeci i smanjuju im stres, zbog čega se u svijetu počinju uvoditi terapijski psi i na sud, tzv. “court dogs”.

U sklopu emisije je objavljena reportaža i intervju sa Renatom Fridrih, prof. defektologom-logopedom koja je voditeljica projekta obuke terapijskih pasa prema holističkom pristupu, u okviru udruge Društvo Naša djeca Sisak. Prof. Fridrih naglasila je kako je postigla značajno poboljšanje u logopedskom tretmanu djece kada su uključeni terapijski psi – razultati su bolji gotovo 90%. Posebno je istaknula i inicijativu ravnateljice da prilikom sudskog vještačenja uključi terapijske pse u forenzični intervju seksualno zlostavljane djece.

Ženska soba – Centar za sekusalna prava je dana 1. prosinca 2018. godine započela s provedbom projekta “Mladi za ravnopravno društvo”. Grad Zagreb je partner na projektu dok su suradničke organizacije Učenički dom Škole za primalje i Prva gimnazija Zagreb. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt se provodi u razdoblju od 1. prosinca 2018. godine do 31. rujna 2019. godine.

Opći cilj projekta je osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u postizanju rodne ravnopravnosti.

Specifični ciljevi su: povećati razinu informiranosti i znanja mladih o rodnoj ravnopravnosti i pravima mladih; educirati mlade i te ih kroz metodu debate potaknuti na kritičko promišljanje o aktualnim društvenim temama Podignuti razinu znanja mladih o aktivnom građanstvu i civilnom društvu te ih potaknuti na preuzimanje uloge aktivnih građana/ki u procesu postizanja rodne ravnopravnosti te  osvještavati i senzibilizirati širu javnost i predstavnike/ce relevantnih državnih institucija i tijela o potrebi aktivnog uključivanja mladih u proces postizanja rodne ravnopravnosti.

Ženska soba je 1. rujna 2018. godine započela s provedbom projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“, koji je financiran od strane Europske komisije za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017. Partnerske organizacije na projektu su Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb, Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin, Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad, Medicinska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek i Ekonomsko-turistička škola Daruvar.

U razdoblju od 11. do 18. prosinca 2018. godine članice Ženske sobe provele su preostale 3 fokus grupe s učenicima/cama Ekonomske i turističke škole, Daruvar, Medicinske škole, Osijek i Obrtničke škole, Osijek. Time je završena provedba fokus grupa u svih šest partnerskih škola na kojima je sudjelovalo ukupno 56 učenika/ca 1., 2., i 3. razreda srednjih škola.
Tijekom fokus grupa, od učenika/ca su dobiveni odgovori na različita pitanja na temu seksualnog nasilja koji će služiti kao temelj za kreiranje preventivnih radionica za srednje škole u okviru projekta „SVEP Program“.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz edukacijske aktivnosti, jačanje kapaciteta i osvještavanje. Specifični ciljevi projekta su: povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje; razviti, implementirati i procijeniti učinak SVEP programa, smanjiti rizik od seksualnog nasilja kod učenika/ca; aktivno uključiti djecu u prevenciju seksualnog nasilja te senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom.

U okviru projekta “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama” je u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan partnerski sastanak na kojem se raspravljalo o provedenim projektnim aktivnostima u 2018. godini: Analizi medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja prema ženama, edukaciji za predstavnike/ce relevatnih institucija i organizacija koje se bave nasiljem te nasiljem prema ženama, nacrtu Medijskog kodeksa koji je trenutno na javnoj raspravi te ostalim aktivnostima predviđenim u ovoj fazi projekta koje će se provoditi u prvoj polovini 2019. godine.

Ispred nositeljice projekta Pravobraniteljice sudjelovali/e su Mladenka Morović, project assistant – članica, Nevenka Sudar, članica i koordinator projekta VAWA, Srđan Kerčević, a ispred Ženske sobe sudjelovale su Anamaria Drožđan-Kranjčec, Antonija Hojt Ilić i Senka Sekulić Rebić.

Projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, No. JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940, provodi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u partnerstvu sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava. Pridruženi partneri/ce na projektu su Pravosudna akademija, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo. Projekt je financiran u okviru programa Europske komisije koji se bavi ulogom pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama, s posebnim naglaskom na slučajeve femicida. Provedbu projekta sufinanciraju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Agencija za elektroničke medije.

U organizaciji Saveza za praćenje jednakosti prava i Delegacije Europske unije za Tursku, u Istanbulu je 15. i 16. prosinca 2018. godine održana Međunarodna konferencija o pristupu pravosuđu osobama s invaliditetom.

Na konferenciji je sudjelovalo 40 predstavnika međunarodnih i turskih institucija i više od 120 predstavnika znanstvene zajednice, javnih institucija, medija i organizacija civilnog društva aktivnih na području ljudskih prava i prava osobama s invaliditetom iz čitave Turske. Dvodnevna međunarodna konferencija imala je za cilj predstaviti najbolje primjere s područja internacionalizacije invaliditeta i osiguravanja jednakog pristupa pravdi iz međunarodne perspektive, te ostvariti međunarodnu suradnju temeljenu na jednakim pravima osoba s invaliditetom.

Zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić održao je izlaganje o načinu promicanja i praćenja ostvarivanja prava osoba s invaliditetom na temelju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnog zakonodavnog okvira. Rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prepoznat je kao primjer dobre prakse u kojem država nezavisnim mehanizmom želi osigurati zaštitu, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom.

 

U organizaciji SOIH-a, 12. prosinca 2018. godine u Zagrebu je, u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama održan okrugli stol „Progovorile smo o nasilju, ne čuju nas!“

Ravnateljica Ureda, mr.sc. Helena Štimac Radin, predstavila je novu Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. godine. Strategija Vijeća Europe sastoji se od šest strateških ciljeva koji obvezuju države članice, a to su: sprječavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere. Pri tome je posebno istaknula značaj koji se u ovoj Strategiji pridaje ratifikaciji i impementaciji Istanbulske konvencije.

Podsjetila je i da je vrlo važan nacionalni dokument novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja kojeg je, na prijedlog Ureda, ove godine donijela Vlada RH. Štimac Radin je istaknula važnost Protokola s obzirom da propisuje obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju, kao i njihovu međusobnu suradnju. Sam Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja usklađen je s Istanbulskom konvencijom. Ravnateljica Ureda je u svome izlaganju ukazala i na problem rodnih stereotipa i seksizma s kojima se učestalo susreću i žene s invaliditetom. Napomenula je da je vrlo važna aktivna uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano za suzbijanje svih oblika nasilja te tako Ured potiče županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova da u svoje planove i programe uključe mjere i politike za poboljšanje statusa osoba s invaliditetom u lokalnim zajednicama.

Sandra Batlak, savjetnica u Kabinetu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku govorila je o aktivnostima Ministarstva vezano uz temu nasilja uz edukacijski program koji provodi Ministarstvo za stručnu javnost. Također, napomenula je da je povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama potpisan Sporazum o suradnji u području sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Vladi RH.

Ispred Ženske sobe prezentaciju o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja održala je gđa. Senka Sekulić Rebić. Na okruglom stolu, uz organizatoricu Maricu Milić iz SOIH-a, sudjelovale su i predstavnice institucija Visokog prekršajnog suda, Ministarstva unutarnjih poslova, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, predstavnice Grada Zagreba i Skupštine te predstavnici/e udruga osoba s invaliditetom.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava,  udruga “HERA” Križevci je, u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice, 10. prosinca 2018. godine u dvorani COOR-a Koprivnica predstavila rezultate online istraživanja nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Istraživanje je provedeno na 321 ženi u dobi od 18 godina ili starije. Koristio se internetski upitnik (tzv. web anketiranje), a anketa se sastojala od 18 zatvorenih pitanja.

Ovo istraživanje je prvo istraživanje o nasilju nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji.

 • Najviše ispitanica je staro između 26 – 36 godina, preko 35%, između 37 – 47 godina je 33,3%, 48 – 58 godina je 13%, od 18 – 25 godina gotovo 10%, dok je preko 8% ispitanica starije od 58 godina.
 • Najviše ispitanica ima završenu srednju školu (42,1%), iznad 30% ima završen fakultet, magisterij ili doktorat, skoro 20% višu školu, dok 6,5 % ima završenu osnovnu školu.
 • U braku je 57,9% ispitanica, 19,6% ispitanica nije u vezi, 18,7% ispitanica je u vezi duljoj od godine dana, dok je mali broj ispitanica u vezi do godine dana.
 • Od 321 ispitanice njih 40,8 % ima dvoje djece, 25,2% nema djece, 23,4% ima jedno dijete, dok ostali imaju troje ili više djece.
 • U gradu živi 71% ispitanica, dok njih 29% živi na selu.
 • 8,1% od ukupnog broja ispitanica su žene s invaliditeom. Žene s invaliditetom ne prijavljuju nasilje nad njima, jer su svjesne da su ekonomski ovisne o počiniteljima nasilja, ali i ovise o njihovoj pomoći u svakodnevnim životnim potrebama. S obzirom na ove podatke bilo bi potrebno provesti posebno istraživanje o nasilju nad ženama s invaliditetom.
 • Što se tiče radnog odnosa, 58,3% ispitanica zaposleno je na neodređeno, 17,8% ispitanica su kućanice, 9,7% su u mirovini,manji postotak (4%) radi u poljoprivredi, 3% su kućanice i studentice/ućenice, dok ih je 2,5% nezaposleno. Najveći broj ispitanica (24,9%) ima u vlasništvu nekretninu zajednički sa partnerom, preko 20% ih živi sa roditeljima, 18,1% živi u vlastitom prostoru, 15,9% živi u nekretnini koja je u vlasništvu supruga/partnera dok u najmu živi 9% ispitanica.
 • Više od 50% ispitanica ima prijateljicu koja je jednom ili više puta bila žrtva nasilja, te je skoro 40% ispitanica vidjelo ili znalo da je otac bio grub prema majci tijekom života, jednom ili više puta. Čak više od 30% ispitanica je jednom ili više puta doživjelo neki oblik fizičkog nasilja od strane partnera, a skoro 50% ih je doživjelo neku vrstu psihičkog nasilja (jednom, više puta, a kod nekih to i dalje traje).
 • Samo 10% ispitanica je prijavilo nasilje, a preko 30% ih nikome nije reklo da se isto dogodilo. Na bolovanju radi nasilja je bio vrlo mali postotak žena ispitanica, no svakako nije zanemariv.
 • Skoro 20% ispitanica navodi da ne bi mogle samostalno podmiriti osnovne životne potrebe, ukoliko bi na to bile prisiljene, dok je 16% ispitanica materijalno sigurno.
 • Velikih 73,4% žena smatra da je obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama u Koprivničko-Križevačkoj županiji puno veći problem nego se misli, čak 88,5% ispitanica smatra da bi se u medijima trebalo puno više govoriti o problemu obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama.
 • Što se tiče potrebe servisa pomoći i podrške za žrtve nasilja, čak 98,4% ispitanica smatra da je usluga SOS telefona i Savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja potrebna u Koprivničko-Križevačkoj županiji.

 

Podaci ovog istraživanja ukazuju na prisutnost nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji koji ne možemo i nesmijemo zanemariti. Prepoznavanje nasilja nad ženama izuzetno je važan osobni, obiteljski i javnozdravstveni problem, ali i problem cjelokupnog društva gdje se krši dostojanstvo i ljudsko pravo žene.

Koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula sudjelovala je na “The 6th International Conference on the Survivors of Rape” na kojoj je stekla nova znanja u području seksualnog nasilja, posebice iskustva Belgije, Estonije, Nizozemske, Islanda , Švedske i Finske.

Konferencija se održavala u periodu od 10. do 12. prosinca 2018. godine u Helsinkiju u Finskoj u organizaciji Nacionalnog instituta za zdravlje i dobrobiti i Centra za podršku Seri. Centar za podršku Seri je dio sveučilišne bolnice u Helsinkiju, otvoren 24 sata dnevno, za sve žrtve seksualnog zlostavljanja starije od 16 godina.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta “Šalji dalje!” u partnerstvu s Osnovnom školom Slava Raškaj. Projekt će trajati godinu dana, financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Aktivnosti projekta usmjerene su na edukaciju različitih ciljanih skupina (profesora/ica, studenata/ica, učenika/ca i dr.) te aktivno uključivanje u prevenciju seksualnog nasilja s naglaskom na elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima.

Opći cilj projekta je suzbijanje nasilja nad i među djecom i mladima. Specifični ciljevi su; educirati i aktivno uključiti nastavnike/ce i stručno osoblje OŠ Slava Raškaj na temu prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja nad djecom i mladima, educirati voditelje/ice preventivnih programa Županijskog stručnog vijeća Karlovačke županije na temu prevencije i suzbijanje seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, educirati i senzibilizirati studente/ice, buduće stručnjake/inje o problematici seksualnog nasilja te ih aktivno uključiti u suzbijanje istog, educirati roditelje o seksualnom nasilju nad i među djecom i mladima te mehanizmima zaštite, povećati znanje djece i mladih o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima te ih aktivno uključiti u prevenciju, osigurati široku teritorijalnu rasprostranjenost relevantnih informacija o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima i senzibilizirati širu javnost i predstavnike/ce relevantnih državnih institucija o problematici seksualnog nasilja.