Na dan 25. studenoga, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, počinje svjetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje do 10. prosinca, kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja pokrenuta 1991. godine, a pokrenuo ju je Women’s Global Leadership Institute pod sponzorstvom Center for Women’s Global Leadership. 1700 organizacija diljem svijeta različitim aktivnostima, javnim događanjima i akcijama sudjeluje u kampanji. U sklopu 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obilježavaju se i 1. prosinca – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 6. prosinca – godišnjica montrealskog masakra i 10. prosinca – Međunarodni dan ljudskih prava. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježile su razne udruge i organizacije i u Republici Hrvatskoj.

Comments are closed.