Udruga PaRiter ove godine prvi puta obilježava “10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava”. Cilj manifestacije je upoznati javnost sa Konvencijom o uklanjanju svih vrsta diskriminacije žena i preporukama Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a koje su Republici Hrvatskoj dane u srpnju 2015. godine.

U srpnju 2015. godine predstavnice Ureda za ravnopravnost spolova izlagale su 4. i 5. objedinjeno periodično izvješće o stanju ženskih prava na 61. zasjedanju Odbora za uklanjanje diskriminacije žena (The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) u UN-u Genevi. Nakon izlaganja Ureda za ravnopravnost spolova predstavljena su i alternativna izvješća nevladinih organizacija – CESI i Roda te Ženske mreže Hrvatske. CEDAW Odbor je, u svojim preporukama koje su uslijedile nakon državnog izvješća, izvješća nevladinih organizacija i neformalnih sastanaka sa strankama, pozvao državu stranku da osigura da korištenje prigovora savjesti ne spriječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima.

Udruga planira obilježavanjem niza datuma ukazati na kontinuirano urušavanje ženskih reproduktivnih prava u Republici Hrvatskoj i na nedostatak volje odgovornih struktura da se zdravstvena skrb iz domene reproduktivnog zdravlja žena dovede na nivo jedne EU zemlje.

U sklopu ove manifestacije PaRiter će provesti niz aktivnosti

peticiju za Vladu RH i Ministarstvo zdravlja, odnosno budućeg/u premijera/ku i ministra/icu zdravlja da kako bi ga/ju se potaklo na djelovanje prema Preporukama Vijeća za uklanjanje diskriminacije žena (CEDAW odbor)

– sudjelovat će u globalnoj, virtualnoj kampanji “Priče o prekidima trudnoće su različite kao cipele: zakoračite u naše priče, zakoračite u naše cipele”. Cilj ovogodišnje kampanje je ukazati na stereotipiziranje žena koje su napravile pobačaj, karakterizirajući ih kao neodgovorne i neobrazovane.

– informativni štand na Jelačićevom trgu u Rijeci, 28. rujna, od 11 do 12.30 sati na kojem ćemo građanima i građankama predstaviti preporuke Odbora za uklanjanje diskriminacije i na kojem će biti moguće potpisati peticiju za Vladu RH i Ministarstvo zdravlja

– okrugli stol u prostorijama Filodrammatice u Rijeci, 3. listopada u 12.00 sati  na temu različitih vrsta reproduktivnog nasilja.

Za više informacija o svakom događaju pratite Facebook stranicu i event.

Comments are closed.