Adresar OCD-a

U cilju utvrđivanja broja, dostupnosti, područja i oblika rada organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama bilo kojeg oblika nasilja, Ženska soba je 2010. godine zahvaljujući podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva provela istraživanje “Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva” (travanj – srpanj 2010.) u kojem su sudjelovale 53 osobe iz 32 organizacije civilnog društva iz cijele Hrvatske (u međuvremenu je 1 organizacija civilnog društva sa područja Splitsko – dalmatinske županije zatvorena). Sa sudionicima/cama je proveden strukturirani intervju.

Četiri kriterija za odabir organizacija bila su: OCD-i djeluju dulje od 2 godine; imaju najmanje 10 savjetovanja za žrtve mjesečno; sami/e se definiraju kao organizacije koje rade sa ženama žrtvama nasilja; nisu crkvene organizacije i/ili stranački OCD-i.

Jedan od rezultata istraživanja jest i adresar organizacija civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja koji možete pogledati u nastavku, a detaljnije podatke o samom istraživanju možete pogledati na:

Istraživanje Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva (2010.).

 

Naziv organizacije: Autonomna ženska kuća Zagreb

Telefon: 0800 55 44

Web: www.azkz.net

 

Naziv organizacije: B. a. B. e. (Budi aktivna. Budi emancipiran); B. a. B. e. – Sigurna kuća Vukovar

Telefon: 0800 200 144; 032 414 910

Web: www.babe.hr

 

Naziv organizacije: Bolja budućnost – Udruga žena Romkinja Hrvatske

Telefon: 01 6110 311

Web: www.uzrh-bb.hr


Naziv organizacije: Centar za mentalno zdravlje i ljudska prava

Telefon: 01 461 53 53

Web: /

 

Naziv organizacije: Centar za participaciju žena u društvenom životu

Telefon: 051 315 020

Web: stopnasiljunadzenama.blog.hr

 

Naziv organizacije: Centar za podršku i razvoj civilnog društva – Delfin

Telefon: 034 411 780

Web: www.delfin-pakrac.com


Naziv organizacije: Centar za žene Adela

Telefon: 044 888 888

Web: www.centar-adela.org


Naziv organizacije: Centar za žene žrtve rata – Rosa

Telefon: 01 455 1142

Web: www.czzzr.hr

 

Naziv organizacije: Domine

Telefon: 021 344 688

Web: www.domine.hr


Naziv organizacije: Duga za pomoć ženi i djetetu

Telefon: 023 332 059

Web: www.duga-zadar.hr


Naziv organizacije: GORD – Građanska organizacija razvoja društva

Telefon: 0800 200 008

Web: www.gord.hr

 

Naziv organizacije: Krila ljubavi – Udruga za zaštitu zlostavljane i traumatizirane djece i žrtve nasilja grada Velike Gorice

Telefon: 01 622 4913

Web: www.krila-ljubavi.com


Naziv organizacije: Lezbijska grupa Kontra

Telefon: 01 457 3372

Web: www.kontra.hr

 

Naziv organizacije: LORI – Lezbijska organizacija Rijeka

Telefon: 051 212 186

Web: www.lori.hr

 

Naziv organizacije: Mobbing – Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga

Telefon: 01 390 7301

Web: www.mobbing.hr


Naziv organizacije: Organizacija za integritet i prosperitet

Telefon: 021 544 866

Web: www.oip.hr

 

Naziv organizacije: Plavi telefon

Telefon: 01 4833 888

Web: www.plavi-telefon.hr

 

Naziv organizacije: Psihološki centar TESA

Telefon: 01 482 8888

Web: www.tesa.hr

 

Naziv organizacije: Sigurna kuća Istra – pomoć ženama, žrtvama obiteljskog nasilja

Telefon: 052 500 148

Web: www.sigurnakucaistra.hr

 

Naziv organizacije: SOS telefon – Grad Rijeka, udruga za pomoć žrtvama nasilja

Telefon: 051 211 888

Web: www.sos-telefon.hr

 

Naziv organizacije: SOS telefon Istarske županije

Telefon: 080 084 84

Web: /

 

Naziv organizacije: SOS telefon Virovitica

Telefon: 033 721 500

Web: www.sosvt.hr


Naziv organizacije: Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja –  Iris

Telefon: 043 252 114

Web: www.osmijeh-bj.hr/udruge/iris.ph

 

Naziv organizacije: U.Z.O.R – Udruga za zaštitu obitelji Rijeka

Telefon: 0800 333 883

Web: /

 

Naziv organizacije: Udruga žena – HERA

Telefon: 048 711 077

Web: www.hera-krizevci.hr

 

Naziv organizacije: Udruga žena Vukovar

Telefon: 032 042 4880

Web: www.udzvu.org


Naziv organizacije: Ženska grupa Brod

Telefon: 035 449 180

Web: www.udruga-brod.hr


Naziv organizacije: Ženska grupa Karlovac – Korak

Telefon: 047 655 925

Web: www.grupakorak.hr


Naziv organizacije: Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

Telefon: 01 4655 222

Web: www.zenskapomocsada.hr

 

Naziv organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava

Telefon: 01 611 9444

Web: www.zenskasoba.hr

 

Naziv organizacije: Ženska udruga “Izvor”

Telefon: 0800 200 151

Web: www.zenska-udruga-izvor.hr

This post is also available in: English