Centar za romske inicijative iz Nikšića, Podgorica organizirao je uz podršku Kvinna till Kvinna-e prvu regionalnu radionicu na temu „Integrirana sigurnost za romske i egipatske aktivistice s Balkana“. Radionica je održana na Budvi u vremenu od 30.svibnja do 02.lipnja 2013.godine. Svrha radionice bilo je stvaranje sigurnog okruženja za diskutiranje o liderstvu u odnosu na pitanja sigurnosti i održivosti na individualnim i organizacijskim nivoima kao i na nivoima pokreta, a u cilju unapređenja kapaciteta i odgovora ženskih organizacija na izazov i prijetnje s kojima se susreću.

Na radionici su sudjelovale 24 romske i egipatske aktivistice iz Crne Gore, Srbije, BiH, Hrvatske, Kosova, Albanije i Makedonije koje se bave ženskim ljudskim pravima. Radionicu su vodile predstavnica Kvinna till Kvinna-e Maja Stajčić, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu na ovoj temi, Sandra Ljubinković, feministička aktivistica koja se posljednjih godina bavi pitanjem integrirane sigurnosti i osobnog razvoja aktivistica iz cijelog svijeta, kao i Fana Delija, predstavnica Centra za romske inicijative i romska/egipatska aktivistkinja koja se već 10 godina bavi integracijom Romkinja i Egipćanki u crnogorsko društvo.

Kroz tri dana zajedničkog rada, sudionice radionice naučile su mnogo o vlastitoj zaštiti, napretku, anti-stres metodama i slično. Jedan o zaključaka radionice je da je u slučaju Romkinja diskriminacija višestruka pojava koja se očituje kako na nacionalnoj, tako i na rodnoj osnovi. Položaj Romkinja opterećen je specifičnošću romske kulture zasnovane na tradicionalno strogoj podijeli uloga u zajednici te strogoj podijeli uloga muškaraca i žena.

Nastavak radionice „Integrirana sigurnost za Romkinje i Egipćanke na Balkanu“ bit će organiziran u periodu od 22. do 25. kolovoza 2013.godine.

 

Comments are closed.