Ured za ravnopravnost spolova, temeljem  Odluke Vlade Republike Hrvatske, pokreće postupak izrade srednjoročnog akta strateškog planiranja: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Osnovni je cilj budućeg Nacionalnog plana stvaranje uvjeta za ravnopravnije društvo uspostavom jednakih mogućnosti za sve građane i građanke, a sadržati će dvojaki pristup ravnopravnosti spolova: a) definirati će se ciljane mjere kojima se uklanja postojeća nejednakost između žena i muškaraca te b) interirati će se perspektiva ravnopravnosti spolova u javne politike, projekte i programe. Uspješnost plana kontinuirano će pratiti ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske koji je temeljem članka 18. Zakona o ravnopravnosti spolova zadužen za izradu i nadziranje provedbe istog.

Priču ne objavljujemo odmah i jamčimo Vam anonimnost