Centar za građanske inicijative Poreč s partnerima i suorganizatorima Povjerenstvom za promicanje ravnopravnosti spolova Grada Poreča, Sigurnom kućom Istra, Zdravim gradom, CZSS-om, MUP-om, Crvenim Križem, Gradom Porečom, i POUP-om održao je 27. studenog javnu akciju na Trgu Slobode. Zajedno su predstavili njihov rad te izložili aktivističke poruke i materijale.

Comments are closed.