U Travniku je 25. srpnja, 2013. godine organiziran prosvjed kojim se htjelo upozoriti na problem nasilja nad ženama i djevojčicama. Ovom uličnom akcijom su građani i građanke, koji su se okupili/e u podne u centralnom parku, kroz glazbu, ples i uličnu umjetnost željeli podignuti svijest o činjenici da 30 posto žena i djevojaka diljem svijeta doživljava fizičko i seksualno zlostavljanje.
Javna akcija je dio „Generacije za ljudska prava“, kampanje koju koordiniraju europska krovna omladinska organizacija Active sobriety, friendship and peace i Centar za edukaciju mladih (CEM).

Podizanje svijesti i razbijanje društvenih tabua koji vide nasilje kao privatnu stvar korak je prema poticanju žena i djevojčica da traže pomoć od članova/ica obitelji, prijatelja/ica, policije i ženskih skloništa. Ova ulična akcija prilagođena je kampanjama UN-a i provodi se pod nazivom „Narančasti dan“. Naime, svakog 25. u mjesecu je dan za podizanje svijesti i promicanje slobode žena i djevojčica protiv fizičkog i seksualnog nasilja.

Comments are closed.