Dana 21. rujna Ministarstvo socijalne politike i mladih zajedno sa Hrvatskom udrugom socijalnih radnika organiziralo je Konferenciju pod nazivom: „Možemo zajedno“-međuresorna suradnja u suzbijanju nasilja.

Konferenciju je otvorila ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić dok se svima prisutnima obratio i ministar zdravlja Dario Nakić. Problematiku nasilja nad ženama i posljedicama koje nasilje ima na žene i djecu obrađivali su izlagači na Konferenciji i to Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, Nikica Hamer Vidmar, voditeljica samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, Maja Mamula, koordinatorica Udruge Ženska soba-centar za seksualna prava i Tatjana Katkić Stanić, dopredsjednica komore socijalnih radnika. Iz izlaganja se nametnuo zaključak da je osim ispunjavanja formalnih zakonodavnih uvjeta potrebno ipak voditi brigu i o potrebama žrtve koja bi trebala biti na prvom mjestu. Istaknuta je i potreba povjerenja i suradnje između institucija kako bi se postigao optimalni rezultat.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se svake godine kao znak sjećanja na tri žene koje su smrtno stradale 22.rujna 1999.godine na Općinskom sudu u Zagrebu. Navedeni događaj je povod da se svake godine organiziranjem konferencija, tribina i skupova skreće dodatna pozornost na, i nadalje sveprisutni problem svih vrsta nasilja koje žene trpe kako u obitelji tako i u okolini. Naglasak se stavlja na izmjenu zakonodavstva u duhu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (Istanbulska konvencija) te na razne oblike podrške koju treba pružiti žrtvama nasilja.

Comments are closed.