Udruga HERA Križevci u suradnji sa Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom, Policijskom postajom Križevci, Centrom za socijalnu skrb Križevci te Obiteljskim centrom Koprivničko-križevačke županije 20.09. organizirala je na Strossmayerovom trgu u Križevcima  u vremenu od 10,00 – 12,00 h javnu akciju s ciljem senzibiliziranja javnosti na problematiku obiteljskog nasilja.

Prilikom javne akcije građani su mogli dobiti informaciju o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijelili  leci i edukativni materijali Udruge HERA Obiteljskog centra, Policije te Centra za socijalnu skrb.

Unatoč pozitivnim zakonskim promjenama koje su se dogodile i strategijama koje su donijete za suzbijanje obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama broj nasilja se ne smanjuje i to nam daje za pravo vjerovati kako je nužna  suradnja institucija i nevladinih organizacija ali isto tako i sudjelovanje svih građana u rješavanju problema nasilja. Odgovornost i obveza svih je prijaviti nasilje za koje znamo da se događa. Posebno je važno raditi na izgradnji stavova mladih o neprihvatljivosti nasilničkog ponašanja bez obzira u kojem obliku ili segmentu društva se ono događalo. Stoga je i cilj ove akcije bio međusobna  suradnja i podrška institucija sustava koje rade na području prevencije i suzbijanja nasilja te senzibiliziranje građana i medija koji trebaju poticati  i promovirati nenasilne socijalne interakcije i komunikaciju kao nešto poželjno, a jasno osuditi svaki oblik  nasilnog djelovanja.

Javnoj akciji su se pridružili i podržali sutkinja Općinskog suda Dubravka Srečec Fletko, Crveni križ Križevci te Udruga za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Križevci.

Ispred Grada akciji su se  pridružili i podržali zamjenici gradonačelnika Tomislav Katanović i Ivan Vuk. Medijsku podršku akciji dali su Radio Križevci i Radio Koprivnica.

 

Comments are closed.