U Sisku je 18. rujna 2012. održan forum udruga na temu „Suradnja i partnerstvo u zajednici”. Na forumu je bilo 15 predstavnika sljedećih udruga: Udruga žena Gora – Sibić, Udruga invalida rada Siska, Udruga slijepih Grada Siska i dijela Sisačko-moslavačke županije, Udruga udomitelja grada Siska, Ženska akcijska grupa „Ruža” Glina, Građanska inicijativa „Moj grad Sisak”, Centar za žena „Adela” iz Siska i udruga IKS iz Petrinje. Uvod u raspravu su dale Marijanka Kovačević iz Centra za žene Adela i Gordana Bogović iz Ženske akcijske grupe „Ruža”, a forum je moderirala Palma Miličević iz udruge IKS. Forum udruga je održan u sklopu regionalnog programa E-misija koji u partnerstvu s Nacionalnom zakladom provode udruge CCI iz Zagreba i IKS iz Petrinje.

Govorilo se o tome kako  suradnja između srodnih lokalnih udruga nije učestala pojava. Te se udruge često doživljavaju kao konkurencija jer se javljaju na iste natječaje. Obzirom da imaju iste korisnike/ice sigurno bi bilo bolje da prijavljuju partnerske projekte.

Suradnja udruga s javnim sektorom također nailazi na brojne problem. Udruge su se također požalile na rad brojnih odbora i povjerenstava u županiji i gradovima. Također žele aktivno sudjelovanje udruga u radu tih tijela.

Zaključci i preporuke s ovog okruglog stola će biti poslani svim udrugama u županiji koje se nalaze u bazi korisnika programa E-misija, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, Uredu za udruge, Nacionalnoj zakladi te drugim akterima značajnim za razvoj civilnog društva.

Comments are closed.