Okrugli stol naziva “EU politike LGBTI ravnopravnosti pri zapošljavanju i na radnom mjestu” održan je 28. rujna 2016. godine u Kući Europe u Zagrebu. Cilj okruglog stola je bilo upoznati dionike s najboljim EU praksama koje se tiču postizanja ravnopravnosti LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radnom mjestu te je predstavljen rad organizacija civilnoga društva u tom polju iz Velike Britanije (Stonewall) i Švedske (RFSL) kao i članstvo najbrojnijeg britanskog sindikata Unite the Union. Sudionici/e su se posebno osvrnuli na predstavljanje relevantnog zakonodavstva RH te zakonodavstva i mehanizama Europske unije koji se u širem kontekstu odnose na postizanje rodne ravnopravnosti te na suzbijanje diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja s posebnim osvrtom na suzbijanje diskriminacije na radnom mjestu i pri zapošljavanju.

Govornici i govornice su bili/e: Sandra Bedeniković (Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske), Goran Selanec (zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova), Mia Gonan (Zagreb Pride), Mario Kikaš (urednik časopisa RAD), Jelena Miloš (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID), Noah Pintarić (Prostor rodne i medijske kulture K-zona).

Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici/ce institucija za ravnopravnost spolova, organizacija civilnoga društva te sindikata, a diskusija se organizira u okviru projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”.

„LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ projekt je kojeg zajednički provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u suradnji s udrugama Zagreb Pride i Trans Aid. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017.) a cilj mu je ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu.

Comments are closed.