Okrugli stol pod nazivom „I nasilje u porodu je nasilje nad ženama“ će se održati u utorak, 4. prosinca 2012. u dvorani Ivana Mažuranića u Hrvatskom saboru. Okrugli stol  okupiti će gošće i goste predavače, predstavnice/ke institucija, organizacija civilnoga društva, zdravstvene djelatnice/ke i ostale zainteresirane za temu.

Cilj je ovoga skupa otvoriti osjetljivu temu poštivanja ženskih ljudskih prava u hrvatskim rodilištima i pokušati odgovoriti na niz pitanja. Događa li se nasilje u porodu, kako ga možemo prepoznati? Ima li primjera diskriminacije u našim rodilištima i što institucije mogu po tom pitanju napraviti? Kako tumačiti zakone koji ženama jamče prva i ravnopravnost? Što je moguće napraviti kako bi se poštivala prava žena u rodilištima?

Nasilje nad ženama u porodu prepoznato je u svijetu kao problem i pokrenute su brojne inicijative kako bi žene diljem svijeta rađale u rodilištima naklonjenim rodiljama i njihovoj djeci. U našem se društvu za sada o tome govori malo ili se uopće ne govori, a iskustva žena poručuju nam da je zdravstvenu skrb trudnica i rodilja potrebno unaprijediti.

 

 

Comments are closed.