Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje organizira okrugli stol “Prevencija rodno uvjetovanog nasilja među mladima” koji će se održati  30. studenog 2012. godine, u Zaboku. Svrha okruglog stola je predstaviti dobre prakse i rad različitih organizacija i institucija koje se bave prevencijom rodno uvjetovanog nasilja među mladima. Okrugli stol organizira se u okviru programa SOS telefon za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji koji provodi CESI u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom – Povjerenstvom za ravnopravnost spolova.

Comments are closed.