Udruga RODA organizira okrugli stol naziva “Zatvorenice majke – #perspektiva#” 20. siječnja, 2015. godine s početkom u 10 sati. Okrugli stol će se održati u Maloj kući dječjih prava (Teslina 10) u Zagrebu, a u suradnji s Uredom pravobraniteljica za djecu, kao aktivnost projekta MA#MA – Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište rada.

Na okruglom stolu će govoriti: doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za djecu; Ivana Zanze, izvršna direktorica, udruga Roditelja u akciji – RODA; mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu; Marija Knežević, studentica psihologije, Hrvatski studiji; Tajana Novosel, studentica prava, Pravni fakultet; Monika Bašić, dipl. socijalna radnica; Amanda Mataija, studentica Socijalnog prava.

Kako bi se pokrenulo mlade buduće stručnjake i stručnjake na aktivan angažman u ovom području, udruga RODA je lani raspisala nagradu za studentske radove na temu prava i potreba zatvorenika/ca roditelja, njihovih obitelji, a posebno djece. Izabrani radovi studentica donose nove informacije o socijalnoj isključenosti zatvorenica, ali i otvaraju perspektivu prema nevidljivoj žrtvi – djetetu/djeci zatvorenica. Proces koji prethodi odlasku u zatvor, zatvorsko izdržavanje kazne roditelja i posjeti roditeljima u zatvoru, ili izostanak tih posjeta, obilježit će djetinjstvo i živote ove djece. Ne samo da ne mogu pobjeći od pogrešaka koje su učinili njihovi roditelji, već često kroz stigmu, izolaciju i sram, “izdržavaju” kaznu zajedno sa svojim roditeljima. Ukoliko je u zatvoru majka, i problemi i isključenost djece su veći.

Sve zainteresirane osobe pozvane su da svojom nazočnošću, pitanjima i komentarima doprinesu raspravi koja će uslijediti nakon izlaganja, o potrebama i pravima djece čiji su roditelji u zatvorima, mogućnostima unapređenja komunikacije djece s roditeljima zatvorenicima te prilikama za unapređenje prakse.

Namjera je najavljenim događanjem okupiti i umrežiti stručnjake i stručnjakinje kako bi se zajednički ubuduće angažirali u rješavanju ovog nedovoljno prepoznatog problema.

Sudjelovanje na okruglom stolu potrebno je potvrditi najkasnije do 19.siječnja, 2015. godine u 12 sati na telefon 01 6177 500 ili preko internetskog obrasca.

Comments are closed.