U prostorijama Doma zdravlja Virovitica, Slatina i Voćin postavljeni su Info pultovi s edukativnim lecima i brošurama o projektu i stranici „Sigurno mjesto“ udruge Ženska soba iz Zagreb te promotivnim materijalima udruge S.O.S. telefon-poziv u pomoć Virovitica. Info pultovi su postavljeni kako bi se građani i građanske informirali o problematici nasilja i o jedinstvenoj web stranici (www.sigurnomjesto.hr) te kako bi mogli potražiti pravovremene informacije i pomoć.

Web stranica „Sigurno mjesto“ pokrenuta je u sklopu projekta od veljače 2012.godine te je namijenjena ženama žrtvama nasilja, kao i nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva koje rade na ovoj iznimno važnoj društvenoj problematici. Građani i građanske na lecima i brošurama mogu pronaći informacije o osnovnim ciljevima ove web stranice, a to su olakšavanje ženama žrtvama nasilja nalaženje pomoći i podrške na način da se na jednom mjestu obuhvate sve potrebne informacije za prijavu nasilja, kao i unaprjeđenje razmjene informacija između različitih tijela, institucija i organizacija vezanih uz problematiku nasilja nad ženama.

Comments are closed.