U organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar”  2. ožujka 2012. godine u prostorijama Instituta održati će se predstavljanje ZBORNIKA RADOVA  LJUDSKA PRAVA  ŽENA – Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena kojega su uredile Ivana Radačić i Jelka Vince Pallua.

Knjigu će predstaviti:

Helena Štimac Radin, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Ivana Radačić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Inga Tomić-Koludrović, Sveučilište u Zadru

Jelka Vince Pallua, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Željka Jelavić, Etnografski muzej u Zagrebu

Comments are closed.