Vesna Kesić diplomirala je psihologiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a MA stekla je na New School for Social Research. Kao novinarka radila je u mnogim ex-yu medijima, a devedesetih se odlučuje baviti aktivizmom. Suosnivačica je mnogih udruga i inicijativa: B.a.B.e., Centra za žene žrtve rata, Građanske inicijative za slobodu javne riječi, Grupe za ženska prava.  Tokom života Vesna Kesić bavila se pisanjem, uređivanjem, socijalnim istraživanjima te raznim političkim analizama. Iza sebe ostavila je velik opus stranih i domaćih publikacija, pa čak i priča.

„Feminizam razumijevam na sasvim osobnoj razini, kao budi ono što želiš biti, ono što misliš da možeš biti, što su tvoji potencijali, naravno, ukoliko to nije na račun prava i integriteta drugih“ (Kruh & Ruže, Kesić, 1998.)

Priču ne objavljujemo odmah i jamčimo Vam anonimnost