Projekt  „Europske mogućnosti za ruralne žene“ provodit će udruge CESI, K zona, Radio Kaj i Udruga žena HERA u tri županije Republike Hrvatske, odnosno u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj Uniji te osvijestiti njihov doprinos EU. Projekt će trajati 15 mjeseci , a uključuje i edukaciju žena o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova te upoznavanje građana i građanki s utjecajem članstva u EU na njihov svakodnevni život.

U svakoj županiji bit će organiziran okrugli stol u suradnji s lokalnim vlastima i povjerenstvima za ravnopravnost spolova, a informiranje građana i građanki vršit će se putem radijskih emisija. Radio Kaj će snimiti i emitirati 4 emisije o utjecaju članstva u EU za ruralni razvoj i poboljšanje kvalitete života na selu. Građane i građane će se informirati i uključiti u diskusije putem društvenih mreža. Na samom kraju projekta bit će predstavljanje ženskih inicijativa i rezultata projekta kada će biti organiziran i sajam tradicijskih proizvoda i rukotvorina, ruralnih turističkih proizvoda te će biti distribuirana i brošura kojoj je cilj promocija doprinosa ruralnih žena na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Projektom „Europske mogućnosti za ruralne žene“ predviđeno je sudjelovanje 15 do 20 žena koje pokazuju interes i mogućnosti za razvijanje inovativnih projekata te su motivirane za učenje o procesima prijave, pripreme i vođenja projekata financiranih iz EU fondova. Tri informativna seminara, u suradnji s lokalnim ženskim inicijativama, lokalnim vlastima i zainteresiranim agencijama i institucijama, održat će se tri informativna seminara, kojima se namjerava obuhvatiti oko 100 sudionica nakon čega će biti provedena uža selekcija kandidatkinja koje će ući u program.

Također, bit će snimljena 4 kratka filma o ženama koje vode inovativne projekte, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte ili inicijative koji će se potom prikazivati na okruglim stolovima, sajmovima, raznim događanjima, lokalnim televizijama, a snimku će se bilo kada moći pogledati i na Youtube kanalu. Više o projektu može se pratiti na portalu Libela -portal o rodu spolu i demokraciji koji će objavljivati  sadržaje od važnosti za informiranje žena na selu o EU programima i politikama.

 

Comments are closed.