Preventivne kampanje

Provedene javne preventivne kampanje protiv nasilja nad ženama u Republici Hrvatskoj od strane organizacija civilnog društva

 

Naziv kampanje: Stop nasilju protiv žena!

Organizacije civilnog društva: Centar za žene žrtve rata, Autonomna ženska kuća

Vrijeme provedbe: 1997. – 2002.

Cilj kampanje: prikupljanje i objavljivanje podataka o nasilju nad ženama, pravna analiza te prijedlozi pravnih promjena, lobiranje za nove zakone putem javnih kampanja, TV spotovi, plakati, leci i sl.

 

Naziv kampanje: 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Organizacija civilnog društva: Autonomna ženska kuća

Vrijeme provedbe: 2000., 2001., 2002., 2004.

Cilj kampanje: podizanje svijesti javnosti o nasilju nad ženama putem uličnih akcija, TV spotova, izložbi i medijskih istupa.

 

Naziv kampanje: Zašto su nijeme? Zašto ih nema?

Organizacije civilnog društva: Ženska mreža Hrvatske

Vrijeme provedbe: 2003.

Cilj kampanje: osnaživanje žena i osvještavanje o problematici nasilja u obitelji

 

 

Naziv kampanje: Obiteljsko nasilje nije sport!

Organizacija civilnog društva: Autonomna ženska kuća Zagreb

Vrijeme provedbe: 2006.

Cilj kampanje: informiranje i edukacija javnosti i institucija o problemu nasilja nad ženama

 

Naziv kampanje: „Šutnja nije zlato“

Organizacija civilnog društva: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Vrijeme provedbe: 2008.

Cilj kampanje: razviti svijest o rodno uvjetovanom nasilju, inovativni projekt koji donosi pozitivne društvene promjene te potiče stabilna, sigurna i pravedna društva s jednakim mogućnostima za sve.

 

Naziv kampanje: „Silovana“

Organizacija civilnog društva: B. a. B. e.

Vrijeme provedbe: 2009.

Cilj kampanje: utvrditi slabe točke implementacije zakona vezanih uz seksualno nasilje, osigurati rodno osjetljiv i nediskriminirajući pristup žrtvama seksualnog nasilja.

 

Naziv kampanje: STOP seksualnom nasilju!

Organizacija civilnog društva: Ženska soba – Centar za seksualna prava

Vrijeme provedbe: 2009.

Cilj kampanje: podizanje svijesti šireg građanstva o posljedicama i rasprostranjenosti seksualnog nasilja putem novinskih oglasa i city light oglasa.

 

Naziv kampanje: Neplaćeni rad: tko radi što kod kuće?

Organizacija civilnog društva: B.a.B.e.

Vrijeme provedbe: 2009.

Cilj kampanje: podizanje javne svijesti o ključnim aspektima rodne neravnopravnosti

 

Naziv kampanje: Ravnopravno društvo je zdravo društvo!

Organizacija civilnog društva: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Vrijeme provedbe: 2009.

Cilj kampanje: senzibilizacija i informiranje šire i zainteresirane javnosti o problemu nejednakih mogućnosti žena na tržištu rada

 

Naziv kampanje:  „Rodne naočale„

Organizacija civilnog društva: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Vrijeme provedbe: 2009.

Cilj kampanje:  povećanje broja žena na mjestima odlučivanja

 

Naziv kampanje: Ja sam Romkinja!

Organizacije civilnog društva: CARE International NWB

Vrijeme provedbe: 2010.

Cilj kampanje: ukazati na predrasude i  diskriminaciju s kojom se susreću Romkinje, ali i na potrebu za obrazovanjem i zapošljavanjem Roma, osobito žena

 

Naziv kampanje: Potpisujem!

Organizacija civilnog društva: Ženska soba-Centar za seksualna prava

Vrijeme provedbe: 2011.

Cilj kampanje: upozoriti javnost o potrebi za uvođenjem sustavne i obvezne edukacije o prevenciji seksualnog nasilja među mladima u srednje škole

 

Naziv kampanje: Jer nam je stalo!

Organizacija civilnog društva: Centar za LGBT ravnopravnost

Vrijeme provedbe: 2011.

Cilj kampanje: borba protiv homofobije i diskriminacije LGBT osoba

 

Naziv kampanje: BIJELE VRPCE – Muško ne nasilju nad ženama i djevojkama!

Organizacije civilnog društva: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Mreža žena s invaliditetom

Vrijeme provedbe: 2012.

Cilj kampanje:  podizanje svijesti javnosti o borbi protiv nasilja nad ženama s invaliditetom

 

Naziv kampanje: U tri klika biraj život bez nasilnika!

Organizacija civilnog društva: Ženska soba – Centar za seksualna prava

Vrijeme provedbe: 2012.-2013.

Cilj kampanje: promocija web stranice “Sigurno mjesto” te podizanje svijesti šireg građanstva o posljedicama, rasprostranjenosti te nužnosti prijavljivanja nasilja nad ženama i organizacijama civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja.

 

Naziv kampanje: „Dvije djevojčice“

Organizacija civilnog društva: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Vrijeme provedbe: 2013.

Cilj kampanje: prevencija trgovanja ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja

 

Naziv kampanje: Uravnotežimo se!

Institucija: Ured za ravnopravnost spolova RH

Vrijeme provedbe: 2013.

Cilj kampanje: promicanje političke zastupljenosti žena na lokalnim izborima 2013.

 

Naziv kampanje: Aktivne i uključene

Organizacija civilnog društva: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH

Vrijeme provedbe: 2013.

Cilj kampanje: poticanje žena s invaliditetom za aktivno uključivanje u politički život zajednice

 

Naziv kampanje: Živim život bez nasilja!

Institucije: MUP i Ujedinjeni narodi u RH

Vrijeme provedbe: 2010. – 2013.

Cilj kampanje: senzibiliziranje javnosti o problemu nasilja te poticanje građana/ki, a posebno žrtava na prijavljivanje obiteljskog nasilja

 

Naziv kampanje: Info kampanja

Organizacija civilnog društva: GORD građanska organizacija razvoja društva

Vrijeme provedbe: 2013.

Cilj kampanje: podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama

 

Naziv kampanje: Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini.

Organizacije civilnog društva: Ženska mreža Hrvatske

Vrijeme provedbe: 2013.

Cilj kampanje: unaprijediti sudjelovanje žena u procesima odlučivanja na lokalnoj razini

 

Naziv kampanje: Kreatori promjena –  Hodam za ravnopravnost! Ispeglajmo neravnopravnost!

Organizacija civilnog društva: Udruga Zora

Vrijeme provedbe: 2013.

Cilj kampanje: prikupiti financijska sredstva za rad Edukacijskog centra udruge Zora, potaknuti stanovnike/ce Međimurske županije na aktivno djelovanje, podignuti svijest o problemima nasilja i ljudskih prava

 

Naziv kampanje: „Forum pravih muškaraca“

Organizacija civilnog društva: Status M

Vrijeme provedbe: 2011-2014

Cilj kampanje: okupiti pozitivne muške uzore da svojim potpisom Deklaracije protiv nasilja nad ženama daju primjer i podršku mladićima o tome kako se formirati u pravog muškarca

 

Naziv kampanje: Budi muško, mijenjaj pravila!

Organizacija civilnog društva: Status M

Vrijeme provedbe: 2011-2014

Cilj kampanje: slanje pozitivnih poruka o muškosti (budi muško ne budi nasilnik), uključivanje muškaraca i mladića u procese izgradnje ravnopravnijeg društva

 

Naziv kampanje: Mogli biste stati u njezine cipele, ali se sa njom ne biste mijenjali!

Organizacija civilnog društva: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Vrijeme provedbe: 2013.

Cilj kampanje: ukazati na problem nedovoljnog senzibiliteta javnosti i cjelokupnog društva po pitanju diskriminacije žena u svijetu rada

 

Naziv kampanje: #DIVERSITY

Organizacija civilnog društva: Sportski klub KHL Medvešćak

Vrijeme provedbe: 2013.-2014.

Cilj kampanje:  promoviranje tolerancije i ljudskih prava kao civilizacijskih vrijednosti i dostignuća

 

Naziv kampanje: „Čuvam ti leđa“

Organizacija civilnog društva: Hollaback Zagreb

Vrijeme provedbe: 2012.

Cilj kampanje: pružiti podršku žrtvama uličnog uznemiravanja, koje su u većini slučajeva žene, te razmotriti mogućnosti reakcije kada do maltretiranja dođe

 

Naziv kampanje: Potpisujem!

Organizacije civilnog društva: Ženska mreža Hrvatske, PETRA mreža

Vrijeme provedbe: 2013.-2014.

Cilj kampanje:  utjecati na promjenu svijesti cijelog društva, svakog pojedinca, da nijedan oblik nasilja nije ispravan način rješavanja problema. Kampanja informira građanke i građane o obavezama koje je država preuzela ratificiranjem Konvencije  Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

 

Naziv kampanje: Milijarda ustaje!

Organizacije civilnog društva: Centar za ženske studije, Ženska soba, SOIH, Udruga Kamensko, Udruga sindikata biciklista, RODA-Roditelji u akciji

Vrijeme provedbe: 2013. – nadalje

Cilj kampanje: sprječavanje nasilja nad ženama i djevojčicama

 

Naziv kampanje: Moj glas protiv nasilja!

Organizacije civilnog društva i državna tijela: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Ženska soba – Centar za seksualna prava, CESI

Vrijeme provedbe: 2014. – 2015.

Cilj kampanje: podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama uključujući obiteljsko nasilje te odašiljanje poruke o nužnosti nulte tolerancije na sve oblike rodno uvjetovanog nasilja.

 

This post is also available in: English